Digitální podnik NPO - květen

08. 05. 2022 Petr Opletal

Na co všechno by se měly dát použít peníze z NPO určené pro digitalizaci našich firem?

Digitální podnik NPO - květen

Digitální úroveň

Popravdě je to celé trošku sporné. Ale jak bylo řečeno v předcházejícím článku, když se rozdávají peníze, je lepší být u toho.

Prezentace na dané téma od MS, máme i video z webináře, ale nebylo tam nic zásadního „obsahového“ (rozumí se příklady apod.), hlavně „podmínky dostatečného alibismu“ (co si MPO představuje, že by mělo být splněno, aby s tím oni neměli žádné starosti)…

Na co jsou dotace určeny 

Zvýšení digitální úrovně malých, středních a velkých podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Z toho plyne legrační omezení - pokud budete chtít digitalizovat procesy v účetní firmě, musíte tvrdit, že "výrobní" je pouze samotný účetní systém. A digitalizovat důsledně "podpůrné/obslužné" procesy.

Dotace jsou prostě výsměch zdravému rozumu. Nebo naopak...

Podstatné

 • 2 režimy  - buď GBER dotace 1M (20-60%) nebo jen de minimis (včetně Prahy) 0,5M (20-40%).
 • Květen 2022 vyhlášení, červenec 2022 příjem, průběžná výzva.
 • Bez omezení oboru / typu firmy. Včetně IT firem–digitalizace interních procesů, nástroje a infrastruktura pro vývoj.
 • Výběr dodavatele - ZZVZ nad 50 % dotace, pravidla pro výběr dodavatele pod 50% dotace pouze nad 2 mil. Kč, zveřejnění pravidel duben 2022
 • Osnova projektu - značně zjednodušený podnikatelský záměr / studie proveditelnosti

Citace: „…když splníte kritéria a přijdete včas, dotaci dostanete…“ – což je samozřejmě z hlediska hospodárnosti perverzní, ale…

Zajímavé aspekty

 • Tablety jsou „digitalizace“, jiný hardware (PC, telefon apod.) nikoli.
 • Např. nákup & implementace CRM je digitalizace procesu.
 • Podporované agendy
  • Hybridní a vzdálená práce - Služby a produkty Microsoft Microsoft 365 Teams Rooms Windows Virtual Desktop, Windows 365
  • Vybavení zasedacích místností pro hybridní práci - Služby a produkty Microsoft Teams Teams Rooms
  • Zvýšení zabezpečení existujících i nových systémů - Služby a produkty Microsoft Microsoft 365 EMS, Azure Sentinel, Security Center
  • Automatizace a jednoduché aplikace na míru zákazníkovi - Služby a produkty Microsoft Power Apps Power Automate

Měli bychom si o tom promluvit.

Podporované scénáře Microsoft (tedy na čem se MS chce přiživit… nepodstatné)

 1. Zavedení hybridní a vzdálené práce
 2. Vybavení zasedacích místností pro hybridní a vzdálenou práci
 3. Obnova počítačů , notebooků a jejich vzdálená správa
 4. Automatizace a digitalizace vnitropodnikových agend
 5. Vytěžování , analýza a vizualizace dat
 6. Modernizace systémů řízení firmy
 7. Digitalizace firemních procesů
 8. Zavedení automatizace zabezpečení existujících i nových systémů
 9. Cloudifikace
 10. Digitalizace formou moderních aplikací v cloudu
 11. Implementace IoT scénářů
 12. Aplikace a služby partnerských společností Microsoft