Pareto - 80/20 nebo 20/80

17. 09. 2020 Petr Opletal

Pobavilo mě tvrzení na jednom webu: "20% úsilí dává 80% výsledku a zbývajících 80% úsilí - pouze 20% výsledku". Což je formálně pravda, zejména pokud považujeme slovo "zbývající" za bezvýznamné. Ovšem pokud toto slovo až tak bezvýznamné není, tak bychom si měli odpovědět na otázku, jak to doopravdy je.

Paretův princip pro náročné

Všeobecně uznávané pojetí tohoto principu říká "80% důsledků pramení z 20% příčin". Jak známo, je to empirický závěr zobecňující obvyklou podobu jevů, které nás zajímají. A protože nás nejvíce zajímají peníze a zisky, dost často to souhlasí - např. naprostá většina tržeb (obvykle i užitku, což není totéž) pochází od naprosté menšiny zákazníků.

Potud nemáme rozpor či problém.

Jenže jak rozumět "zbývajících"? Mohlo by to znamenat - např. vztaženo na ty zákazníky - že bychom mohli s 20% úsilí, které věnujeme do práce pro naše zákazníky, získat 80% současných tržeb (za předpokladu, že bychom si nechali těch 20% nejvýnosnějších zákazníků a ty ostatní poslali ke konkurenci)?

Tím si nejsem úplně jistý 🤣

Jaký je faktický význam tohoto pravidla? Měli bychom se snažit zjistit, co způsobuje, že ona část zákazníků nebo hrachových lusků je výrazně produktivnější než ostatní. A potom posilovat faktory, které výkon podporují. Protože i když se nám podaří získat spoustu perfektních zákazníků nebo se zbavit všech těch méně produktivních...

... tak to pravidlo - pokud to je pravidlo - stále platí. 80% užitku vytváří 20% zdrojů.

Z logiky věci je velmi pravděpodobné, že těch 20% užitku pochází z těch "prvních" 80% úsilí a zbývajících potenciálních 80% (protože 100% potenciálního užitku je zcela hypotetická kategorie) by se dalo dosáhnout vynaložením zbývajících 20% úsilí. Protože při snaze o využití toho pravidla se bude vždy jednat o budoucí děje. Minulost nezměníme.

Jako když zlatokop hledá zlaté zrnko v hromadě hlušiny.

Zkuste mu doporučit, že si má najít horninu, ve které je vyšší obsah toho, co hledá. Nebo raději ne, mohlo by to špatně dopadnout. Zkrátka není dobré dělat zjednodušené závěry. Naše interpretace toho, jaký význam může mít aplikace tohoto pravidla v hyperkonkurenčním prostředí, jako je internetový marketing, staví na víceméně opačném pojetí - to, co dělají "všichni", přináší jen malou část potenciálního užitku. Abychom dosáhli vyššího užitku, musíme ve stejném časovém rámci investovat víc kvalifikované kapacity. V účinnosti vynaložených zdrojů hraje velkou roli i čas.

Zlatokopem nemůže být každý. Chce to zarputilost.

Platí, že pro získání 100% výsledků - pokud to vztáhneme na minulost - bylo potřeba 100% úsilí. Sami si vyberte, čemu se chcete věnovat v budoucnosti.