Pareto - 80/20 nebo 20/80

17. 09. 2020 Petr Opletal

Pobavilo mě tvrzení na jednom webu: "20% úsilí dává 80% výsledku a zbývajících 80% úsilí - pouze 20% výsledku". Což je formálně pravda, zejména pokud považujeme slovo "zbývající" za bezvýznamné. Ovšem pokud toto slovo až tak bezvýznamné není, tak bychom si měli odpovědět na otázku, jak to doopravdy je.

Paretův princip pro náročné

Všeobecně uznávané pojetí tohoto principu říká "80% důsledků pramení z 20% příčin". Jak známo, je to empirický závěr zobecňující obvyklou podobu jevů, které nás zajímají. A protože nás nejvíce zajímají peníze a zisky, dost často to souhlasí - např. naprostá většina tržeb (obvykle i užitku, což není totéž) pochází od naprosté menšiny zákazníků.

Potud nemáme rozpor či problém.

Které úsilí vytváří který užitek

Jak ovšem rozumět "zbývajících"? Mohlo by to znamenat - např. vztaženo na ty zákazníky - že bychom mohli s 20% úsilí, které věnujeme do práce pro naše zákazníky, získat 80% současných tržeb (za předpokladu, že bychom si nechali těch 20% nejvýnosnějších zákazníků a ty ostatní poslali ke konkurenci)?

Tím si nejsem úplně jistý… 🤣

Jaký je faktický význam tohoto pravidla?

  • Měli bychom se snažit zjistit, co způsobuje, že ona část zákazníků nebo hrachových lusků je výrazně produktivnější než ostatní.
  • A potom posilovat faktory, které výkon podporují.
  • I když se nám podaří získat spoustu perfektních zákazníků nebo se zbavit všech těch méně produktivních...

... tak to pravidlo - pokud to je pravidlo - stále platí. 80% užitku vytváří 20% zdrojů.

Některé příležitosti mají velký potenciál, jiné menší, některé mohou mít třeba i negativní dopad. Je těžké či nemožné předem poznat, která jak dopadne. Když sejeme hrách, bylo by sice pěkné vybrat jen semena, ze kterých vyrostou rostliny, na kterých budou ony "lepší lusky", ale jde to?!

Téměř jistě bez ohledu na to, co a jak si vybereme (pokud vůbec máme možnost volby) bude pořád platit, že menší část práce přinese větší část prospěchu (viz též normální rozdělení).

Praxe internetového marketingu

Pokud myšlenku chceme využít, předpokládejme, že 20% užitku pochází z těch "prvních" 80% úsilí a zbývajících 80% z těch "posledních". Což by mohlo být vlivem důslednosti a pracovitosti.

  • Ti, kdo se snaží (a umí), budou mít lepší výsledky než ti, kteří čekají na pečené holuby.
  • Je to však nepřípustná deformace - neexistuje první ani poslední část úsilí, nápadů, práce, příležitostí či čehokoli jiného.
  • Nelze věnovat 100% kapacity těm 20% aktivit, které teoreticky mají efektivnost 80/20, zatímco všechny ostatní pouze 20/80.

Toho, co přináší vyšší užitek, je méně než ostatního (viz hrách a normální rozdělení).

Jako když zlatokop hledá zlaté zrnko v hromadě hlušiny. Zkuste mu doporučit, že si má najít horninu, ve které je toho zlata více. Nebo raději ne, mohlo by to špatně dopadnout, pokud by byl poněkud vznětlivější. Zkrátka není dobré dělat zjednodušené závěry.

Interpretace toho, jaký význam může mít toto pravidlo v hyperkonkurenčním prostředí, jako je internetový marketing, staví na opačném pojetí - to, co dělají "všichni" (rozumí se podoba a intenzita), přináší z důvodu zahlcení trhu aktivitami na obdobné úrovni nedostatečnou pravděpodobnost získání pozornosti potenciálního zákazníka. Abychom dosáhli vyššího užitku, musíme do této aktivity ve stejném časovém rámci investovat víc kvalifikované kapacity. Najít něco lepšího. 

Zlatokopem nemůže být každý. Chce to zarputilost.

Platí, že pro získání 100% výsledků - pokud to vztáhneme na minulost - bylo potřeba 100% úsilí. Sami si vyberte, čemu se chcete věnovat v budoucnosti. K tomu je dobré se pokusit kreativním způsobem uplatnit při řízení vlastního času to, co Vilfredo nikdy nepopsal (implementace 80/20 do všeho možného jsou dost často nepřijatelně pokroucené - tak je přijímejte hodně obezřetně).

Nebo se o tom pobavte s námi. My vás o ničem nepřesvědčujeme, těch našich 80% práce spočívá v tom, že vás naučíme pokládat si ty správné otázky. 🔎