Podniková strategie a Balanced Scorecard

01. 10. 2020 Petr Opletal

V červnu 2002 proběhla v Bratislavě konference o strategii a Balanced Scorecard. Strategie bezprostředně souvisí s mechanismy pro hodnocením výkonnosti - poskytují zpětnou vazbu a data pro modelování scénářů.

[Původně článek pro IT Systems - bude přepracován a aktualizován]

Strategie

Bylo by krásné, kdyby nebylo potřeba - byť doufejme pro jistotu - dokumentovat korektní význam podnikové strategie. Měl by to být pojem, který je naprosto jednoznačný. Jenže není. Bohužel řada z nás používá pojmy jak se to právě hodí.

Mnohem zajímavější je téma Balanced Scorecard. Tam mám pocit, že čím nepřehlednější a komplikovanější koncepce je, tím víc to některým lidem vyhovuje. Rozumný člověk si ovšem téměř ve všem dokáže najít něco užitečného.