Zisk jako náklad na přežití

Peter F. Drucker

Peter F. Drucker: Řízení v době velkých změn; str. 69, část "Nová společnost organizací"

Je pošetilé tvrdit, jako to činí americký ekonom a nositel Nobelovy ceny Milton Friedman, že podnik odpovídá jen za jediné - za ekonomickou výkonnost. Ekonomická výkonnost je první povinností každého podniku. Lze dokonce říci, že podnik, který nevykazuje zisk minimálně rovný ceně vlastního kapitálu, si počíná neodpovědně, protože plýtvá prostředky společnosti. Ekonomická výkonnost je základem, bez něhož podnik nemůže plnit žádné další povinnosti, nemůže být dobrým zaměstnavatelem, dobrým občanem, dobrým sousedem. Ekonomická výkonnost však není jedinou povinností podniku o nic víc, než je výuková výkonnost jedinou povinností školy nebo zdravotní péče jedinou povinností nemocnice.

Peter F. Drucker: Řízení v turbulentní době; str. 28, část "Náklady na uchování vlastní existence versus iluze zisku"

Řízení základních ukazatelů zahrnuje i dnešní výdělek na zítřejší náklady na uchování vlastní existence. Podnik, který si na tyto náklady nevydělá je odsouzen k postupnému úpadku a zániku. Nejsou to „budoucí náklady“; jsou to náklady vyvolávané dnes, přestože budou splatné teprve později. Jsou to „časově rozlišené“ náklady, neboli náklady „předchozích období“ — a už dávno jsme se poučili o tom, že v podnikovém účetnictví běžného roku musí figurovat náklady skutečné. Podnik, který si nevydělá na časově rozlišené náklady na uchování vlastní existence, ochuzuje ekonomiku a zpronevěřuje se své základní sociální povinnosti: zachovávat existenci bohatství a zaměstnanost produkujících zdrojů, které byly podniku a jeho vedení svěřeny.

Není ani možno dostatečně často opakovat, že „zisk“ je pouhou účetní iluzí. S výjimkou vzácných případů státního monopolu, jakým je například OPEC, žádné zisky neexistují; existují pouze časově rozlišené náklady na uchování vlastní existence Kapitál je především zdrojem. Již jsme se poučili o tom, že bezplatné zdroje neexistují.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.