Podněty

Zavést skryté (users / members ... přihlášení zvenčí?) stránky pro správu kampaní, marketingovou strategii, persony ... ve vazbě na 

 

Příklad Adam - obsahová (odborná / věcná) sekce ... formát "nejen" článků ... metodika k tomu, jak by měla takováto "věcná" ... odkazy na autoritativní zdroje, jiné články, produkty (služby), ...

... proto musí být vyplněná metadata - každý takový článek je přistávací stránkou. Pokud někdo hledá informaci relevantní obsahu článku, dostane se na tuto stránku.

 

Vysvětlit jakým způsobem by se měla řešit návštěvnost ... dotazníky

Možná zajistit nějaký alternativní systém (extranet / SharePoint) správy marketingu ... aby bylo neprůstřelné, že se k tomu nikdo nedostane.

Vytáhnout nejen záměry, ale také "Marketing" stránky (jejich obsah) "neprázdné" (jenom?) nebo naopak prázdné (?) ... v nějakých nástrojích pro redaktory ... buď v administraci nebo zvenčí (viz výše navigace pro users/members ... asi mnohem srozumitelnější ...) 

 

Když se vám porouchá pračka, tak se ji nesnažíte opravit sami. Totéž platí i pro všechny ostatní aktivity, kde znalosti a dovednosti specialistů zajišťují násobně vyšší efektivnost oproti svépomoci (článek). Prostě to musí být výhodné.