Zákaznické a produktové portfolio

Zajímá mě to

Ozveme se.

Ekonomická efektivnost portfolia

Nejrozumnější je chápat zákazníky a produky jako jeden celek, protože nemohou existovat jedno bez druhého a pokud potřebujeme řídit jejich ekonomickou efektivnost, tak je to možné pouze společně.

  1. První
  2. Druhý
  3. Třetí

Customers & Products Portfolio Management

Nechybí vám jasně definovaný systém monitoringu strategických informací? Není jasné, které skupiny zákazníků mají jaké preference? Chybí metodika řízení životního cyklu produktů či zákazníků? Neváhejte!

  • Nutný základ pro strategické řízení.
  • Nezbytná podmínka CRM.
  • Podstata strategického řízení
  • Plánujte svůj rozvoj!

Systém, ve kterém jasně definujete informace, které pro efektivní řízení firmy potřebujete a způsob, jak se dají získat. Vyjasníte si, kdo a kdy se má o kvalitu těchto informací přičinit. Je nesporné, že je nutno vlastní organizaci přizpůsobit potřebám zákazníků. Není to otázka zvýšení efektivnosti, je to otázka přežití.

Co to je

Základ systému správy dokumentace a událostí (příležitostí, podnětů, problémů a neshod) a navazující systém řízení pomocí cílů.

Charakteristika produktu

Primárním krokem je zjištění (a sjednocení chápání) současného stavu. Zkusíme se zorientovat v podnikových reáliích.

Uděláme si jasno v tom, co potřebují zákazníci a co musí poskytovat produkty.

Klíčovým prvkem je vytvoření potřebné evidence či systému (typicky na platformě MS SharePoint) - jeho typická forma je knowledge-base provázaná na systém úkolů (pro zajištění trvalé péče o kvalitu informací).

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Práce s informacemi

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.