Business Process Management & Improvement

Jak uplatnit v řízení organizací zdravý rozum

Na ceně se dohodneme

Až budete vědět, jakou hodnotu spolupráce má.
Jdeme do toho

Nechejte nám vzkaz. Ozveme se co nejdříve.

 1. Procesní oblast: Skupina činností, které tvoří logický celek (viz dále).
 2. Procesní tým: Pracovníci, kteří podstatnou část své kapacity uplatňují v procesní oblasti.
 3. Procesní analýza: Účinnost uspořádání činností & způsobilost lidí. Úzká místa. Návrh procesního modelu.
 4. Vlastník procesní oblasti: Zodpovídá za trvalý rozvoj činností a dovedností procesního týmu
 1. Procesní model: Základní nástroj definující vazby (strukturu), vstupy a výstupy, povinnosti a postupy.

Když to funguje…

…tak pro ty, kteří chtějí přežít, rozhodně neplatí, že se do toho nemá vrtat.

Naopak - každý ví o příkladech, kdy zažitý způsob fungování znamenal takový blok rozvoje, že to vedlo ke kolapsu. Dosaďte si firmy ze svého okolí a pokud přijdete na některý další scénář, kdy odpor ke změně způsobil pád, dejte vědět.

 • Cenotvorba (nákladový princip, zvyšování cen při klesajících prodejích).
 • Nepřijetí automatizace (neschopnost spočítat si efektivnost, lpění na současném stavu).
 • Kvalita (nevhodné postupy, chybějící kontrola, ztráta zákazníků, neschopnost hledat příčiny na správném místě).

Obvykle - možná z podstaty věci vždy - je příčinou, že zodpovědný řídící pracovník:

 • Neumí rozpoznat v předchozím rozhodnutí (většinou vlastním) skrytá rizika a slabá místa.
 • Nemá dostatek sil sledovat (nebo si zajistit analýzu) změny prostředí & možností.
 • Považuje za ohrožující či zbytečné byť jen vyhodnotit potenciální problémy a připravit kompenzační opatření nebo včasnou změnu způsobu fungování.

Příklady

 • Účetní firma odmítající digitalizaci (především ve smyslu vytěžování dokladů).
 • Překladatelská agentura - má individuální řešení pro řízení zakázek. Vázané na předpotopní technologie. Přestalo to fungovat už dávno. Jenže k jejich škodě se vždy najde nějaké provizorium. Totéž např. jedna strojírenská firma.
 • Významná veřejná instituce - nechá si vytvořit na míru spisovou službu. Před o hodně více než deseti lety. Externí dodavatel původního řešení velmi brzy rezignoval na podporu, jelikož zjistil, co víme už dlouho - individuální řešení jsou neudržovatelná. Přesto si už deset let všichni "pochvalují", jak jim to skvěle funguje. Je nade vši pochybnost jisté, že v nejbližší době systém přestane fungovat.

Nám se podařilo ochočit sezónní křivku a využít časový normativ stavu zásob. Přestože původně bylo velmi obtížné vysvětlit, proč by se na fungujícím systému řízení logistiky mělo něco měnit. Resp. že vůbec je možné to dělat jinak, než dosud. Náš nejzajímavější projekt byl ve firmě DF Partner.

Procesní přístup = zdravý rozum

Fatální | nejdůležitější | kritický princip: Když to nechápu, tak to nedělám.

Tím je řečeno vše. Pokud se necháme ošálit "marketingovým trikem", tak to je marketingový trik. 

Nepřistupujme na marketingové triky!

V čem tkví podstata procesního přístupu.

 • Vedoucí týmu (vlastník procesní oblasti) zodpovídá za výkon týmu. 
 • Optimalizuje rozhraní a činnosti na maximální produktivitu.
 • Kapacitu, kterou nespotřebuje na výkonné činnosti, využije pro rozvoj dovedností.

Význam pojmů.

 • Výkon - lépe produktivita - spotřeba kapacit na normalizovaný/definovaný výstup.
 • Rozhraní - vstupy a výstupy & jejich akceptační kritéria & zpětné vazby. Určuje to, co se předává mezi činnostmi.
 • Činnost - (zjednodušeně) pracovní postup vedoucí k výstupu.

CPI je také proces

Je potřeba jej najít. Když ho nenajdete, vytvořit.

 • Standardizovat, popsat, ověřit. Začít absolutním minimem.
  • Vlastník.
  • Spouštěcí událost(-i).
  • Výstup(-y).
 • Spustit.
 • Postupně upřesňovat.

To je všechno. 😉

Pokud první dva kroky trvají déle jak 5 minut, máte nesprávného vlastníka procesu.

Smyslem procesního přístupu je rozvoj

Zjednodušeně jde o dlouhodobou efektivnost. Průběžně o spolehlivost, produktivitu, ... Jak zmíněno již mnohokrát, klíčovou součástí jsou dovednosti spolupracovníků. Nevymýšlíme kolo, naučíme vás při CPI používat TOC:

 • Nalézt omezení.
 • Odstranit je a tak pořád dokola.

Žádná raketová věda. 😉

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.