Procesní analýza

Zjistěte, co u vás funguje a jak. Co je nutné a rozumné změnit.

Chci vědět víc

Nechte vzkaz. Ozveme se.

  1. Jaký účel a výkon mají podnikové činnosti. Kdo je vykonává a jakým způsobem.
  2. Kdo o nich rozhoduje a jak zodpovídá za jejich výkon. Jak jej vyhodnocuje a ovlivňuje.
  3. Které z nich vůbec nepotřebujete.

Víme, že procesy jsou jediný rozumný přístup k řízení organizací. Procesní analýza v našem pojetí není hledání těch pracovníků, které je možno propustit - hledáme způsob, jak maximalizovat jejich produktivitu. Snažíme se objasnit fungování klíčových faktorů výkonnosti firmy.

Nebojte se toho názvu.

Cíl - předpokládaný užitek

  • Změna uvažování spolupracovníků ‑ zlepšení a sjednocení přístupu k řízení výkonu. Tento efekt významně závisí na tom, jestli bude úsilí v racionalizaci činností pokračovat.
  • Zefektivnění (zvýšení výkonu) procesů byť jen díky efektu "pozorování" (fakticky spíše tím, že se vyjasní sporné aspekty). Základním způsobem budou zachyceny všechny podstatné (zjištěné) a detailněji určené významné činnosti (dle metodiky).
  • Doporučení pro další rozvoj - jak náměty, tak zejména soubor quick-wins a návrh dalšího postupu (to je obvykle účel).

Na rozdíl od vstupní analýzy (která je obvykle v naší režii) je tato prověrka hodnotným produktem. Pokud proběhne vstupní analýza včetně orientačního zmapování činností, máme základ, na kterém lze určit oblasti, kterým je žádoucí věnovat pozornost. Podle takto stanoveného rozsahu bude navržena výchozí cena. Rozsah (i úroveň) a cenu lze v průběhu akce upravit po dohodě.

Navrhované zadání akce

Ověřit správnost, vhodnost a úplnost popisu podnikových činností. Doporučit změny ve způsobu využívání procesního modelu. 

Tohle není pravda, týká se procesního auditu, což je jiný produkt, který staví na existujícím procesním modelu a zabývá se především způsobem jeho využití...

Navrhovaný rámec - výstupy

  • Úvodní studie - zpracování informací poskytnutých v průběhu vstupní analýzy.
  • Návrh nového nebo doporučení aktualizace procesního modelu (tzv. pasívního, nikoli plnohodnotného využitelného pro reálné procesní řízení).
  • Soubor doporučení pro quick-wins - snadná opatření pro zvýšení produktivity.
  • Návrh plánu dalšího postupu.
Viz též

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.