Procesní model

Naučte se řídit vaši organizaci v 21. století.

Na ceně se dohodneme

Až budete vědět, jakou hodnotu spolupráce má.
Chci vědět víc

Nechte vzkaz. Ozveme se.

 1. Spouštěcí události - kdy je kdo povinen reagovat na co a jakým způsobem.
 2. Co přesně má být výsledkem jeho práce, komu a jak to má předat.
 3. Jaký je reálný význam. Jak často se činnosti vyskytuje, kolik využívá kapacity, …

Procesy jsou jediným smysluplným způsobem organizace práce. Nebojte se jich.

Smysl tvorby procesního modelu

 • Základ pro CPI ‑ bez jednoznačného popisu a nasazení alespoň jednoduchých prostředků pro hodnocení reálného výkonu nelze pracovní postupy zlepšovat.
 • Zjednodušit lidem práci tím, že se odstraní neefektivní úkony, najde a trvale vylepšuje optimální způsob provádění elementárních činností, ale především se zjednodušují či odstraňují procesy, které nejsou účelné.
 • Zásadní prostředek pro kontrolu dodržování povinností a rozvoj dovedností lidí.
 • Nepostradatelný nástroj řídících pracovníků pro koordinaci a optimalizaci pracovních postupů (zvyšování výkonu procesů).
 • Jedinečný prostředek modelování/simulace dopadů uvažovaných změn organizace práce, technologií, hledání úzkých míst atd.

Poskytneme nebo vybereme nástroje odpovídající reálným potřebám a možnostem organizace. Naučíme vás s nimi zacházet. Pomůžeme s vytvořením a osvojením metodiky pro jejich využívání. Budeme vás v případě zájmu trvale podporovat při rozvoji procesního modelu.

Navrhované zadání akce

Naučit organizaci správně využívat technické prostředky pro zvýšení úrovně a výkonu systému řízení postaveného na procesních principech.

 • Provést analýzu (technickou - platná podniková dokumentace, ISO atd.) současných pracovních postupů a případné nutné úpravy (tím se rozumí pouze "narovnání" zjevně nekorektních stavů a přizpůsobení , které mohly vzniknout nedostatečnou péčí o podobu procesů - rozhodně nemůže být součástí implementace procesního modelu žádná procesní reorganizace či optimalizace - procesní model je nástrojem pro podporu těchto změn).
 • Připravit návrh pravděpodobné (aktualizované) podoby systému řízení (upřesnění činností/povinností řídících pracovníků) - postupné ověřování a upřesňování.
 • Na tom základu navrhnout optimální technické řešení procesního modelu. 
 • Ověřit potenciální nasazení (referenční implementace, modelování, provoz ve zkušebním prostředí).
 • Připravit a provést implementaci.
 • Vést adopci (osvojení) systému - rozvoj metodiky, dovedností, další úpravy obslužných činností/procesů & vytvořit robustní základ CPI

Pokud nejsou splněny fatální podmínky, je nutno předřadit:

Navrhovaný rámec - výstupy

 • Implementovaný nástroj pro tvorbu a využívání procesního modelu.
 • Adaptovaná metodika jeho používání na konkrétní podmínky organizace & dostatečné dovednosti uživatelů.
 • Inicializovaný CPI & koncept (systém/proces) rozvoje metodiky & dovedností (součást CPI).

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.