Teorie omezení

Naším největším omezením je nejspíše omezenost. Co se s tím dá dělat?

Nejjednodušší možné vysvětlení toho, co je Theory of constraints (dále TOC) a čím nám může být užitečná. Je to novější vydání "úzkého místa" ze systémové analýzy. Dotažené do takové podoby, aby tento princip mohl být využíván v podnikové praxi. Odpovídá BPI (trvalému zdokonalování).

  • Vycházíme z toho, že u téměř každé organizace lze zlepšit její výkon. Což zahrnuje i ekonomickou efektivnost (protože výkonem organizace se rozumí poměr hodnoty vytvořeného užitku k hodnotě spotřebovaných zdrojů).
  • Důvodem, proč organizace neposkytuje nejlepší možný výkon, jsou její omezení. To jsou překážky, které brání lidem uvnitř v dlouhodobém horizontu zvýšit hodnotu vytvářeného užitku nebo snižovat spotřebu zdrojů).
  • V daném čase a za dané úrovně poznání existuje jenom jediná nejvýhodnější potenciální změna - pouze jedno z identifikovatelných omezení představuje žábu na prameni (podstatné je, že se jejím odstraněním vše změní - proto nemá smysl pracovat na více omezeních současně).

Využití TOC je jednoduché.

  • Najdi omezení (což zahrnuje poznej co nejlépe, zjisti souvislosti, pochop příčiny, …). V reálném životě by to bylo něco jako "aktualizuj seznam potenciálních průšvihů".
  • Vymysli (a ověř) opatření pro odstranění omezení (používá se pojmu "využít", který není úplně výstižný - spíše matoucí). Není žádoucí vymýšlet něco úžasného a nového, ale soustředit se na to, co se dá jednoduše odstranit. Pokud to nefunguje (je nutno měřit výkon před a po uplatnění opatření), zjevně to nebylo správně, zkus najít lepší/účinné opatření. To ale pravděpodobně bude chybný přístup, protože standardně by skutečné omezení mělo být odstranitelné velmi snadno.
  • Stále to opakuj.

Stránky

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.