Teorie omezení

Naším největším omezením je nejspíše omezenost. Co se s tím dá dělat?

Co je Theory of constraints (dále TOC) a čím nám může být užitečná. Inovace "úzkého místa" ze systémové analýzy. Dotažené do takové podoby, aby tento princip mohl být využíván v podnikové praxi. Odpovídá BPI (trvalému zdokonalování procesů).

  • Vycházíme z toho, že u téměř každé organizace lze zlepšit její výkon. Což má důsledky v ekonomické efektivnosti (protože výkonem organizace se rozumí poměr hodnoty vytvořeného užitku k hodnotě spotřebovaných zdrojů).
  • Důvodem, proč organizace neposkytuje nejlepší možný výkon, jsou její omezení. To jsou překážky, které brání lidem uvnitř v dlouhodobém horizontu zvyšovat hodnotu vytvářeného užitku nebo snižovat spotřebu zdrojů).
  • V daném čase a za dané úrovně poznání existuje jenom jediná nejvýhodnější potenciální změna - pouze jedno z identifikovatelných omezení představuje žábu na prameni (podstatné je, že jejím odstraněním se obvykle změní prostředí - proto většinou nemá smysl odstraňovat více omezení současně; samozřejmě je rozumné nápravu zjevných relativně izolovaných neefektivností připravovat).

Využití TOC je jednoduché.

  • Najdi omezení (což znamená "...poznej co nejlépe svoji organizaci, zjisti souvislosti, pochop příčiny, …"). V reálném životě něco jako "aktualizuj seznam potenciálních průšvihů" & stanov (není podstatné, jestli je to "dokonalé") jejich dopad na výkon a vyber to s největším. 
  • Vymysli (a ověř) opatření pro odstranění omezení (používá se pojmu "využít", který není úplně výstižný - spíše matoucí). Není žádoucí vymýšlet něco úžasného a nového, ale soustředit se na to, co se dá jednoduše odstranit. Pokud to nefunguje (je nutno měřit výkon před a po uplatnění opatření), zjevně to nebylo správně, zkus najít lepší/účinné opatření. To ale pravděpodobně bude chybný přístup, protože standardně by skutečné omezení mělo být odstranitelné velmi snadno.
  • Stále to opakuj.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.