Jak řídit výrobní firmu

Logistika znamená všechny procesy materiálového toku. Pomůžeme vám nastartovat proces trvalého zdokonalování systému řízení provozu.

S dotací z NPO

Až budete vědět, jakou hodnotu spolupráce má.
Mám zájem

Napište. Přijedeme.

  1. Automatizace
  2. Digitalizace
  3. Výkon

Analýza

Podíváme se na to, jakým způsobem a na základě jakých dat řídíte výrobu. Možná si myslíte, že máte jakýsi software a že to tedy děláte nejlépe, jak to jde. Možná ano. Popravdě budeme nadšení, když vám to budeme moci potvrdit. Každý pozitivní příklad má obrovský význam. Jenže dost často je to trošku jinak.

  • Sice něco spočítáte, ale vycházíte z nesprávných podkladů. Třeba chybí věrohodná prognóza prodejů.
  • Optimalizujete využití instalovaných kapacit, ale možná jsou důležité jiné výsledky.
  • Možná ti lidé, kteří systém používají, nebyli dostatečně seznámeni s možnostmi a omezeními a nepoužívají jej vhodným způsobem.

Nebo na řízení výroby používáte Excel.

Vycházíme ze zkušeností, které jsme udělali u několika výrobních firem, z nichž nejvýznamnější byl rozvoj systému řízení materiálového toku v DF Partner a navazující vybudování vysoce nadstandardního logistického centra.

Minimalistická změna

Výsledkem analýzy bude návrh minimalistického řešení (MVP) inovace provozních procesů. Rozhodně budete muset přistoupit na procesy. Bez nich to neumíme.

Do tohoto okamžiku nic neplatíte ani za to, co jsme udělali, platit nebudete.

Nikdy nepočítáme zákazníkovi naši práci. Nikoho nezajímá, jak moc nebo málo jsme pracovali. Důležité je, jaký vám to přináší užitek. Pokud si myslíte, že to, co se udělalo, prostě stačí, tak to podle našeho názoru žádný užitek nepřináší a nic neplatíte. Když se budeme schopni dohodnout na tom, jak řídit intenzitu následné spolupráce tak, aby to přinášelo optimální užitek a na tom, jak si jej rozdělíme, tak je to správný model pro všechny.

Minimalistická změna znamená jedno ohraničené technické nebo organizační opatření (dobrým příkladem je právě vytvoření nástroje na plánování nákupu a výroby v nejjednodušší možné podobě s využitím dat, která jsou aktuálně k dispozici. Zkusíme odhadnout dopady. Když realita dopadne podle odhadů, pravděpodobně je naše vnímání vaší situace relevantní a budeme pokračovat. V případě rozdílů zjistíme jejich příčiny a provedeme nutné korekce. Pokud bude dávat smysl doplnit řešení o nesporná návazná rozšíření, uděláme to (ale nesmí zkreslit vyhodnocení provedených korekcí).

Trvalé zdokonalování

Výše popsaným způsobem uděláme prvních 3-5 zlepšení. Měly by být bez větších nároků na systémové změny vaší organizace. Díky tomu vás také mnohem lépe poznáme. Nevadí, že ani vy, ani my jsme na tom zatím nic nevydělali.

Následně připravíme program komplexního trvalého zdokonalování nejen logistických procesů a nástrojů. S cílem plně digitalizovat a automatizovat veškeré materiálové toky. Současně přitom podporovat obchod. Pokud máte pochybnosti o tom že to musí být "napořád", ptejte se. Pokud počítáte s tím, že si to co nejříve převezmete, skvělé!

Čím víc se do přípravy zapojíte, tím lépe. 

Když budete zapojeni dostatečně, není šance, že bychom nenašli optimální variantu, která bude respektovat finanční a personální omezení, technické podmínky, vývoj trhu a technologií, potřeby vašich zákazníků... prostě všechno podstatné. Mimochodem - pokud se nedokážete vůbec zapojit, tak to budeme muset vzdát. Bez vás se to dělat nedá. Tedy my to tak neděláme. Víme, že by vás to poškodilo.

Potom to prostě budeme dělat tak dlouho a tak intenzívně, aby to přinášelo (pokud možno) optimální užitek.

Viz též

Pokud chcete probrat detaily, ptejte se.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.