Jak inteligentně využít dotace na vzdělávání

24. 02. 2019 Petr Opletal

Podnikové vzdělávání bez starostí s žádostí, výběrovými řízeními a administrací projektu. Užitečný a smysluplný rozvoj praktických dovedností a znalostí, které zajistí rozvoj organizace.

Jakmile ESF vypíše konkrétní podmínky výzvy, uděláme zde stručný nástin toho, jak si spolupráci představujeme. Také popíšeme zkušenosti z dřívějších dotačních projektů. Ale fakticky je nutné se setkat osobně, zjistit reálné potřeby a možnosti vaší organizace. Takže pokud máte zájem se o tom pobavit, neváhejte a kontaktujte nás.

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně opět bude možno dosáhnout až na 85 % příspěvek, byla by celkem zásadní chyba této příležitosti nevyužít. Vnímáme podmínky pro uznatelnost výdajů natolik rozumně postavené, že by mělo být možné využít tyto dotace i pro iniciální fázi adopce Office 365, pokud se shodneme na tom, že klíčovou podmínkou správného využití technologií je nastavit interní pravidla práce s informacemi (a související).

A podle názoru našich partnerů, u kterých byla využita první výzva na podnikové vzdělávání, právě vyjasnění elementárních principů v oblasti tzv. "měkkých" dovedností (i když popravdě nevím, proč jsou označovány jako "měkké" … je zatraceně tvrdá práce to zvládnout) umožní správné používání nástrojů. Protože jak se chcete bavit o způsobu práce s kalendářem v Outlook-u, když dotyčný člověk nemá ponětí o zásadách řízení času? Nebo vysvětlovat způsob využití nástroje pro podporu porad, když není jasno v tom, jak … opravdu, ale opravdu … musí být porady organizovány. Nemluvě o řídící dokumentaci a asi tisíci dalších obdobných témat.