Výběr článků

Provizorní výpis článků blogu. Teď jsou zde všechny položky a není možné nic. Což je díky tomu, že jsme konečně museli převést obsah starého webu na nový. Nejbližším příštím krokem bude úprava možnosti výpisu stránek podle data a brzy poté změna na skutečný blog včetně kategorií, autorů, tagů atd.
Prosíme tolerujte prvky, které jsou připravovány pro následnou funkčnost, která prozatím není implementována.

Jak má vypadat internetový marketing pro účetní firmu

Námět pro kohokoli, kdo se bude chtít zúčastnit. Mám rád účetnictví a zajímá mě fungování účetních firem. Tak nabízím všem účetním v dosahu, jestli nechtějí nový web a s ním spojený internetový marketing (třeba na rok zadarmo). Třeba to zkusme jako soutěž, kdo se se dokáže odlišit a získat víc nových zákazníků. Možná přijdeme na to, že běžná účetní firma web ani internetový marketing nevyužije. Ale pochybuji o tom.

20.10.2020 Petr Opletal Web Internetový marketing

Jaký web pro malou firmu

Pokud vás živnostenský úřad vyzve, abyste aktualizovali svůj web, je to příležitost se zamyslet nad tím, jestli platí východiska, se kterými jste jej před deseti lety vytvářeli.

13.10.2020 Petr Opletal Marketing Web Marketing Web Akvizice

Úspěšný firemní web

Když si pořídíte stroj nebo auto, tak je používáte. Snažíte se maximalizovat jejich užitek. Trvale. Jak to děláte v případě firemního webu?

10.10.2020 Petr Opletal Marketing Internetový marketing Web Akvizice

Proč i malá firma potřebuje marketing

Protože zákazníci a jejich potřeby a očekávání se stále mění. Je nutno s těmito informacemi pracovat a systematicky zlepšovat interní procesy a zejména komunikaci nejen se stávajícími, ale především potenciálními zákazníky. Je potřeba intenzívně inovovat akvizici - průběžně a po dobré úvaze ověřovat a případně měnit techniky, postupy, argumentaci. Je dobré vědět, co by se mohlo stát, když to dělat nebudeme.

04.10.2020 Petr Opletal Marketing Strategie Konzultant Marketing Zkušenosti

Proč potřebujeme internetový marketing?

Bylo nebylo, dávno tomu... V roce 1995 se dalo říci, že k fungování firmy Internet nepotřebujete. Od těch dob se svět a chování lidí výrazně změnilo. A mění se dál tempem, které znamená nutnost průběžného přehodnocování východisek. "Vymknuta z kloubů doba šílí." (Hamlet)

07.09.2020 Petr Opletal Marketing Web Internetový marketing Web Zákazník Komunikace Vztah

Jaké funkce má mít B2B web

Čím zaujmout potenciálního zákazníka. Co skutečně potřebujete. Proč je méně více. Práce, která není vidět. Nepotřebujete stránky, na které nikdo nechodí. Na každé stránce musí být výzva k akci.

02.09.2020 Petr Opletal Marketing Internetový marketing Web Akvizice

Web není nikdy hotový

Pokud máte web proto, aby přinášel užitek, musíte se o něj starat. Musíte reagovat na to, jak se při jeho návštěvě chovají vaši potenciální zákazníci. Je potřeba měřit jeho výkon a snažit se najít optimální poměr mezi úsilím nutným pro zvyšování jeho účinnosti a jeho přínosem.

01.01.0001 Petr Opletal Marketing Internetový marketing Web Akvizice

Jak experimentovat na webu a v internetovém marketingu

Obvykle metodu pokus-omyl nedoporučujeme. Jenže při práci vůči neurčité skupině lidí, ze kterých primárně potřebujete vybrat ty, se kterým mí smysl se bavit, to zřejmě jinak nejde. Podle chytrých knih existují sofistikované metody, ale nejspíš jsou až moc sofistikované.

01.01.0001 Petr Opletal Marketing Internetový marketing Web Experiment Pokus × omyl

Co potřebujete pro dobrý web

Není to tak obtížné - stačí někdo šikovný, kdo se o něj bude starat. Dnes si totiž už nemůžete dovolit nechat web delší dobu ve stejném stavu. Web není (jednorázový) "projekt", ale klíčový nástroj komunikace se zákazníky, zejména s budoucími zákazníky

05.09.2020 Petr Seznam Marketing Web Internetový marketing Web Copywriting Jednoduchost Srozumitelnost Marketing Zákazník

Pareto - 80/20 nebo 20/80

Pobavilo mě tvrzení na jednom webu: "20% úsilí dává 80% výsledku a zbývajících 80% úsilí - pouze 20% výsledku". Což je formálně pravda, zejména pokud považujeme slovo "zbývající" za bezvýznamné. Ovšem pokud toto slovo až tak bezvýznamné není, tak bychom si měli odpovědět na otázku, jak to doopravdy je.

17.09.2020 Petr Opletal Manažerské dovednosti Marketing Pareto

Potřebujeme nový web

Přemýšlejte nad tím, co je opravdu důležité! Je to rychlost? Množství funkcí? Vzhled? Nebo něco jiného? Stačí web udělat a nechat běžet? K čemu a jak ho vlastně kdo bude používat?

14.07.2020 Petr Opletal Marketing Web Internetový marketing

Modernizace webu

Je běžný manažer dostatečně kvalifikovaným zadavatelem pro inovaci některé z klíčových informačních technologií?

26.07.2019 Petr Opletal Marketing Outsourcing IT Web Aplikace Systém Inovace Best practice Logika Zkušenosti

Excel všemohoucí

Na co všechno používáme Excel? Je to dobře nebo tady něco nehraje?

11.07.2019 Petr Opletal Vzdělávání Manažerské dovednosti Excel Tabulky Produktivita Audit produktivity

Jak přejít na Office 365

Článek na LinkedIn - proč, kdy a jak bychom se měli snažit přejít na nové technologie.

17.06.2019 Petr Opletal Office 365 Dovednosti Vzdělávání Produktivita

Jak inteligentně využít dotace na vzdělávání

Podnikové vzdělávání bez starostí s žádostí, výběrovými řízeními a administrací projektu. Užitečný a smysluplný rozvoj praktických dovedností a znalostí, které zajistí rozvoj organizace.

24.02.2019 Petr Opletal Vzdělávání ESF Dotace Vzdělávání

Kdy potřebujete změnu?

Podnětný článek na THE PROCESS CONSULTANT. Symptomy stavu, kdy máte nedostatek procesů. Ověřte si, jestli se vyskytují i u vás!

19.12.2018 Petr Opletal Procesy Manažerské dovednosti Vzdělávání Outsourcing IT Proces Produktivita

Adopce Office 365

Jaký užitek může přinést efektivní využívání Office 365

18.12.2018 Petr Opletal Office 365 Adopce Office 365 Outlook OneNote Produktivita Znalosti Efektivnost Informace Podklady Organizace

Potenciál IT

Jak správně vyhodnotit užitek, spojený s lepším využitím IT? Reálná zkušenost - příklad z praxe.

04.12.2018 Petr Opletal Outsourcing IT Produktivita Cloud Efektivnost

Jak na informace?

V souvislosti s úvahami nad užitečností elektronické pošty je zjevně potřeba si vyjasnit, jakým způsobem má pracovat tzv. "informační pracovník" (tedy někdo, jehož produktivita - množství užitku, který jeho díky práci vzniká za jednotku času) je závislá na informacích.

02.09.2017 Petr Opletal Manažerské dovednosti Informace Vyhledávání Sdílení Produktivita

WUG Days 2016

O víkendu se konala konference pro IT a vývojáře. Některé přednášky byly zajímavé, některé poučné a některé těžko pochopitelné. Možná by stálo zato, kdyby setkání komunity bylo více interaktivní - programově zapojit účastníky do témat, aby se vynořila témata, která nám pomohou v reálném životě. Ale nutno říci, že jedna mě dovedla ke změně názoru na SCRUM a celý agilní vývoj.

10.11.2016 Petr Opletal Software development Vývoj software WUG Konference SCRUM SOLID

Office 365 a jak na to

Jaký je správný postup přechodu na Office 365? Víte, jaké jsou vaše reálné užitky? Jak budete měřit zvýšení výkonu? Víte, jaké změny administrativních procesů jsou rozumné ve spojení s využíváním nové generace technologií? Víte, jak efektivně sdílet? Jak používat metadata, klasifikovat dokumenty, jak je spravovat? Jste na to připraveni? Umíte nástroje správně používat?

19.10.2016 Petr Opletal Office 365 MS Vzdělávání Office

Je email mrtvý?

Jak je to s elektronickou poštou. Je to přežitek? Nezbytnost? Žrout času? Co doopravdy potřebujeme, aby email "uměl" … nebo spíš co musíme umět my. Jaké technologie pomohou a jaké nám život spíše zkomplikují.

01.09.2017 Petr Opletal Manažerské dovednosti Office 365 Outsourcing IT Vzdělávání E-mail IT Správa Dovednosti Outlook Produktivita Efektivnost

Proč Office 365

Co vlastně běžná organizace potřebuje od počítačů? Jaké jsou skutečné důvody, proč bychom měli uvažovat nad přechodem do cloud-u?

24.11.2018 Petr Opletal Office 365 Exchange SharePoint E-mail Produktivita Sdílení Time management Dokumentace

Akvizice - jak získat nové zákazníky

Co očekáváme od terénních či akvizičních obchodníků a jak bychom je měli řídit. Jakým způsobem má být vyjádřena hodnota zákazníka a výkon obchodníka. Jaké nástroje potřebují.

01.01.0001 Petr Opletal Marketing Controlling Manažerské dovednosti Akvizice Zákazník Produkt Produktové portfolio Zákaznické portfolio

Možnosti O365

Co byste chtěli vědět o Office 365 a nebojíte se zeptat? Zásadní přínos pro růst produktivity? Co se dá hned jednoduše zlepšit?

09.11.2018 Petr Opletal Office 365 Manažerské dovednosti Procesy Produktivita Správa IT Výkon Komunikace PowerApps Flow Akvizice

CRM včera, dnes … a co dál?

Pojďme se zamyslet nad tím, co by vlastně mělo přinést řízení vztahů se zákazníky. Je to zcela zásadní pro přístup k řízení výkonu obchodníků. A pokud obchod není dostatečně efektivní …

06.11.2018 Petr Opletal Marketing Procesy Manažerské dovednosti Vzdělávání CRM Obchod Zákazník Vztah Kapacita

PowerApps & Flow

Součástí Microsoft Office 365 jsou i velmi zajímavé prostředky pro vytváření jednoduchých nástrojů pro snazší využití existujících dat a automatizaci opakujících se činností. Zkusme společně najít něco, co vám pomůže!

02.11.2018 Petr Opletal Office 365 Procesy Outsourcing IT Software development Office 365 Flow PowerApps Forms Dynamics 365 Power BI Automatizace Produktivita

Zakázky a kapacity

Často se objevují požadavky na podporu plánování a řízení výroby (resp. zakázek, především ve službách). Ale fakticky jenom málo středních a menších firem takovéto nástroje využívá. Možná jsou příliš komplikované …

01.11.2018 Petr Opletal Controlling Vzdělávání Manažerské dovednosti Časový normativ stavu zásob Řízení materiálového toku Kapacita Plán práce Nabídka Zakázka

Produktivita zpracování informací

Naprostá většina uživatelů kancelářských aplikací je nejspíše přesvědčena, že to, co dělá, zvládá v podstatě dobře "… jistě by se to asi dalo dělat (trošku) lépe, ale tak, jak to dělám teď, to je v pohodě …". Někdy možná ano, někdy ne. Zkusme projít nějaké (snad) typické příklady (když budete vědět o jakémkoli jiném, dejte vědět).

13.10.2018 Petr Opletal Vzdělávání Procesy Outsourcing IT Produktivita Zkušenosti Administrativa Dovednosti

Outlook

Velká část administrativních pracovníků zjevně tráví spoustu času u Outlook-u. Většina z nich jej stejně používá prakticky pouze jako klienta elektronické pošty. Je jisté, že při této činnosti se dá promrhat či ušetřit velké množství času. Co zkusit zjistit průměrnou dobu, který strávíme se zprávou (určitého typu)? Mohlo by to být užitečné?

12.10.2018 Petr Opletal Office 365 Outsourcing IT Manažerské dovednosti Vzdělávání Outlook E-mail Zpráva Pravidlo Produktivita Kapacita Efektivnost

Proč nestačí mít Office 365

Možná jste přešli na Office 365 nebo se na to chystáte. Přemýšlíte nad tím, co vlastně získáte a jestli se to vyplatí. Co by bylo dobré udělat, abyste potenciál technologií rozumně využili.

10.10.2018 Petr Opletal Office 365 Adopce Produktivita Sdílení Spolupráce Komunikace

Maily stručně

Ano, nejlepší je psát maily, které nemají víc jak pět řádek. Někteří lidé přečtou nanejvýš jeden.

04.09.2017 Petr Opletal Manažerské dovednosti Vzdělávání E-mail Inbox-Zero Stručnost Informace Spolupráce Produktivita

Přínos studia a výuky

Jak jsem psal o tom, že když se člověk učí na zkoušku (hromadu nesmyslů, které nikdy nepoužije a pokud ano, tak si to stejně musí najít) tak to má pozitivní efekty … … tak včera se to potvrdilo. Sice jsem se neučil na zkoušku, dělal jsem něco v podstatě opačného - snažil jsem se pro klienty dát dohromady doporučení, jak rozumně používat počítač a při té příležitosti se mi podařilo vyřešit problém, který jsem dosud (hloupě) ignoroval.

04.07.2017 Petr Opletal IT Windows 10

Co nabízí IT?

Jeden manažer středně velké firmy - nikoli vlastník, ale přece jenom dostatečně angažovaný, aby mu bylo přinejmenším líto zbytečné práce a neefektivně vynaložených prostředků, měl jistou představu. Domníval se, že by IT měly být nositelem inovací. Tak, jak nám to všudypřítomná propaganda říká.

03.07.2017 Petr Opletal Outsourcing IT Procesy IT Inovace Produktivita

Přechod na Office 365

Také byste se chtěli dozvědět, jak přejít na Office 365 rychle a snadno? Byl jsem zvědav, co jsem přehlédnul, protože se domnívám, že to sice je možné, ale velmi nežádoucí …

15.06.2017 Petr Opletal Office 365 Outsourcing IT Produktivita Přechod na O365 Způsob práce Komunikace

Správa Office 365

Na přechod na Office 365 je potřeba kvalitní specialista. Migrovat všechna data do cloudu zvládne možná i každý správce sítě. Ale není to rozumný scénář.

03.06.2017 Petr Opletal Office 365 Outsourcing IT Migrace IT Správa Outsourcing Produktivita

Vzdálené připojení k zařízení pod Azure AD účtem

Když se nedaří vzdáleně připojit k počítači s Windows 10 pod účtem z AZURE, není chyba v karburátoru …

31.10.2016 Petr Opletal Outsourcing IT AAD Windows 10

Jak (ne)instalovat SharePoint

Jaký je správný postup přechodu na Office 365? Víte, jaké jsou vaše reálné užitky? Jak budete měřit zvýšení výkonu? Víte, jaké změny administrativních procesů jsou rozumné ve spojení s využíváním nové generace technologií? Víte, jak efektivně sdílet? Jak používat metadata, klasifikovat dokumenty, jak je spravovat? Jste na to připraveni? Umíte nástroje správně používat?

23.10.2016 Petr Opletal SharePoint

InfoPath … a formuláře

Jakým způsobem řešíte jednoduché a jednodušší formuláře? Např. pokud nemáte specializovanou aplikaci na správu služebních cest a cestovních náhrad, tak pokud nevyplňujete papírové formuláře, tak máte nejspíš něco obdobného v Excel-u. Přitom existují zajímavá řešení - třeba od Adobe, bývalo i od 602 (nevím, jak na tom teď jsou), samozřejmě máte i v rámci Office aplikaci, která toho umí mnohem víc, než potřebujete.

03.11.2016 Petr Opletal Office 365 SharePoint Software development Outsourcing IT Formuláře Cestovní příkazy

Exam 534: Architecting Microsoft Azure Solutions

Certifikace je prima, ale mám pochybnosti, jestli forma těch zkoušek je rozumná.

30.05.2017 Petr Opletal Azure Software development

Exam 346: Managing Office 365 Identities and Requirements

06.06.2017 Petr Opletal Outsourcing IT Office 365 Certifikace MS Office 365

SharePoint Saturday Brno 2017

SharePoint je zjevně téma. V sobotu se v Brně sešlo celkem dost lidí, kteří chtěli něco slyšet a popovídat si. Nejvíce inspirativní byla diskuse na přednášce "Kancelář bez e-mailů".

10.06.2017 Petr Opletal SharePoint Outsourcing IT Workshop Řešení NoMail Komunikace

Exam 533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Když jsem zvládnul "Architecting", tak jsem se pokusil i o "Implementing". Když nám MS tak laskavě poskytnul školení i zkoušku zadarmo.

20.06.2017 Petr Opletal Azure Certifikace Solution Produktivita PowerShell

Inteligence firmy

Článek pro IT Systems z roku 2016 - prozatím původní verze, postupem času si to nejspíš zaslouží něco víc.

28.01.2016 Petr Opletal

Marketingová strategie

Klíčovým prvkem podnikových strategií se konečně stává zákazník. Jak si manažeři postupně tuto skutečnost, uvědomují, objevuje se řada otázek spojených s tím, jakým způsobem se má s marketingovými informacemi pracovat. Především jak je co nejefektivněji získat a jakým způsobem nastavit motivaci obchodníků, aby nedocházelo k jejich zkreslování.
Článek z roku 2006 - ale určitě si zaslouží pozornost. Jako kdyby byl ze zítřka.

27.07.2006 Petr Opletal Marketing Strategie Marketing

Aktuální úkoly controllingu

Kvalita informací rozhoduje o výsledcích firem. Nesprávné ukazatele mohou zcela deformovat jejich chování. Které informace jsou ale ty nejdůležitější? Vždyť zbytečně mnoho je snad ještě horší než málo.

27.07.2006 Petr Opletal Controlling

Jak motivovat pohyb

Je potěšující, že se konečně objevují názory, které srozumitelně upozorňují, že minulé výsledky nejsou smysluplným měřítkem pro vyjádření kvality a přínosu manažerů. Celá řada moderních koncepcí pro řízení firem tuto skutečnost formuluje. Většinou dost málo důrazně. Pravděpodobně se tohoto přístupu autoři i propagátoři nových koncepcí trošku obávají, proto není zdůrazněn, většinou se opatrně zasunuje pod řadu známých a samozřejmých tezí a bývalých zákonitostí. V jednom článku, na který tento příspěvek navazuje, bylo řečeno, že manažer je (či spíše má být) placen za myšlenky. Podniková praxe je ovšem blíže ‚upocenému čelu‘. Kde je chyba? Je to jenom neschopnost řídících pracovníků? Jak se dá manažerům pomoci?

27.07.2006 Petr Opletal Manažerské dovednosti Marketing

Podniková strategie a Balanced Scorecard

V červnu 2002 proběhla v Bratislavě konference o strategii a Balanced Scorecard. Strategie bezprostředně souvisí s mechanismy pro hodnocením výkonnosti - poskytují zpětnou vazbu a data pro modelování scénářů.

01.10.2020 Petr Opletal Strategie Balanced Scorecard

IT dovednosti

Je rozumné či vůbec přípustné, aby řídící pracovníci a lidé zodpovědní za efektivní a bezpečné využívání informačních technologií "... nechali uživatele, ať se 'snaží'?

16.01.2011 Petr Opletal Outsourcing IT Manažerské dovednosti

Product managment

Abyste dokázali rozpoznat nadcházející změnu, musíte odložit své vlastní hledisko a přijmout perspektivu svých zákazníků. Dívejte se je­jich očima, žijte jejich život. Nedívejte se na ně jen z hlediska svých po­třeb dosahovat stále vyšších příjmů. Snažte se porozumět jejich nevy­sloveným a nesplněným potřebám; zjistěte, jaké problémy je trápí, bez ohledu na to, zda souvisejí nebo nesouvisejí s tím, co prodáváte.

01.10.2020 Petr Opletal Strategie Marketing Product management

Setkejme se!

Naše práce nás baví. Pomůžeme, aby vaše bavila vás.

Chci vědět víc

Hledáme partnery, se kterými budeme růst.