Interní rozvoj týmů

Kritický faktor úspěchu. Získejte nové dovedností - odstraníte omezení.

Musíme se vzdělávat

Žádná teorie. Skutečné dovednosti.

Možnosti

Jak to bude probíhat

 1. Odstranit překážky CPI.
 2. Trvale zvyšovat produktivitu.
 3. Zlepšit řízení výkonu.
 4. Využít procesní přístup.
 1. Vybudovat systém strategického řízení.

Hledejme příležitosti v nestabilitě ekonomiky

Není to jednoduché, ovšem naprosto zásadní. Jak praví tisíckrát omílaný bonmot, jedinou jistotou je změna. Nabízíme témata, která pomohou skutečně zefektivnit fungování firem.

 • Iniciální workshop na využití MBO & S.M.A.R.T. - řízení pomocí cílů a úkolů.
 • Praktické využití teorie omezení - pokud o této koncepci pochybujete, máte možnost si ověřit, jestli to je jenom "teorie" nebo něco navýsost užitečného.
 • Rozumný (procesní) přístup - proč jsou pravidla užitečná a co mohou přinést nejen v produktivitě práce. Analýza, modelování, CPI, řízení výkonu, workflow. S cílem uplatnit ve vaší podnikové praxi.
 • Potenciál controllingu - jen pokud jste schopni vyhodnotit skutečnou ekonomickou efektivnost, můžete přijímat správná rozhodnutí.
 • Metody motivace a možnosti hodnocení a řízení výkonu - inicializace CPI v oblasti personální práce vedoucích & související prvky ekonomického řízení (controlling).
 • Time management
 • Meeting management
 • Projektové řízení... aktuální zkušenosti z budování projektové kanceláře a implementace MS Project Online.
 • Akvizice - jak vybudovat a účelně využívat systém pro získávání nových zákazníků.
 • Efektivní využití IT - principy získávání, zpracování a využití informací. Kde hledat jaká data a jak je využít. Zlepšení ovládání systémů a aplikací, neřkuli správa je samostatná oblast (striktně dle konkrétních potřeb - naučíme konkrétní uživatele  to, co potřebují pro usnadnění své práce).
 • Marketingový cotrolling - odmítněte nesmysl "...polovina nákladů na marketing...". Vždy bylo možno řídit ekonomickou efektivnost marketingových aktivit. Jenže to nikdo "nechtěl". Protože bylo výhodné to "neumět".
 • Internetový marketing - je potřeba o této oblasti vědět alespoň tolik, abyste byli schopni vybrat případné interní spolupracovníky nebo outsourcera, sjednat rozumné zadání a monitorovat výkon.
 • Cenotvorba
 • Řízení "vztahů" se zákazníky uvnitř skupiny přes produktové manažery (na základě zkušeností z reálné nadnárodní firmy).
 • Řízení vztahů nejen se zákazníky
 • Nasazení/uplatnění nástroje pro MBO a správu záležitostí (projektové záměry, správu SFÚ, TOGAF ~ enterprise architecture).
 • Potenciál MS365 - SharePoint & Exchange + Power Platform.
 • E-mail a zpracování zpráv všeho druhu (viz metodika Zero Inbox).

Vždy začínáme analýzou potřeb rozvoje dovedností (na bázi orientační procesní analýzy). Může se to zdát u vzdělávání zbytečné. Ale bez znalosti faktické situace a konkrétních potřeb organizace není přijatelně pravděpodobné, že vysvětlení témat odpovídá interní terminologii a přístupu. Čímž efektivnost spolupráce extrémně trpí.

Rozvoj dovedností zvyšuje konkurenceschopnost

Nejlepším způsobem spolupráce je organicky začlenit vzdělávání do rozvojových programů (integrace CPI a rozvoje lidí) - tak, aby bylo zcela konkrétní a účelné.

 • Optimální způsob je cyklus kratších workshopů - v současné době je zřejmé, že se spousta užitečné práce dá zvládnout i vzdáleně. Tento formát umožňuje získávat předem i průběžně reálné podklady a scénáře, účastníci mohou samostatně pracovat na zadaných úkolech - mělo by to být výrazně efektivnější než frontální "výuka". 
 • Formy.
 • Příprava a realizace.

Není potřeba se obávat nákladů. Ceny dohodneme tak, aby vyhovovaly. Otevřeně říkáme, že předpokládáme dlouhodobou spolupráci a nejen ve vzdělávání. Aktuálně hledáme takové klienty, kteří vnímají extrémní potenciál rozvoje dovedností, zejména řídících pracovníků. Musííme být schopni se dohodnout na efektivním obsahu a formě. Následně či průběžně zajistit podmínky pro realizaci.

Stejně jako jinde platí, že si partnery vybíráme podle intenzity jejich zájmu. Podpora rozvoje dovedností je optimální příležitost pro seznámení a ověření způsobilosti pro spolupráci (kompatibilita). Když nám umožníte a pomůžete zjistit, co skutečně potřebujete.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.