Interní rozvoj týmů

Kritický faktor úspěchu. Získáte nové dovedností - odstraníte překážky.

Musíme se vzdělávat

Žádná teorie. Skutečné dovednosti.

Možnosti

Jak to bude probíhat

 1. Odstraníme překážky pro systematické zlepšování.
 2. Zajistíme trvalé zvyšování produktivity.
 3. Optimalizujeme efektivnost zákaznického a produktového portfolia.

Hledejme příležitosti v nestabilitě ekonomiky

Není to jednoduché, ale je to nejspíše nutné. Jak praví tisíckrát omílaný bonmot, jedinou jistotou je změna. Otvíráme témata, která místo dalšího bujení byrokracie pomohou skutečně zefektivnit fungování firem. 

 • Iniciální workshop na využití MBO & S.M.A.R.T. - řízení pomocí cílů a úkolů.
 • Praktické využití teorie omezení - pokud o této koncepci pochybujete, máte možnost si ověřit, jestli to je jenom "teorie" nebo něco navýsost užitečného.
 • Rozumný (procesní) přístup - proč jsou pravidla užitečná a co mohou přinést nejen v produktivitě práce. Analýza, modelování, CPI, řízení výkonu, workflow. S cílem uplatnit ve vaší podnikové praxi.
 • Potenciál controllingu - jen pokud jste schopni vyhodnotit skutečnou ekonomickou efektivnost, můžete přijímat správná rozhodnutí.
 • Efektivní využití IT - principy získávání, zpracování a využití informací. Kde hledat jaká data a jak je využít. Zlepšení ovládání systémů a aplikací je spíše samostatná oblast.
 • Marketingový cotrolling - odmítněte nesmysl "...polovina nákladů na marketing...". Vždy bylo možno řídit ekonomickou efektivnost marketingových aktivit. Jenže to nikdo "nechtěl". Protože bylo výhodné to "neumět".
 • Internetový marketing - je potřeba o této oblasti vědět alespoň tolik, abyste byli schopni vybrat případné interní spolupracovníky nebo outsourcera, sjednat rozumné zadání a monitorovat výkon.
 • Cenotvorba
 • Projektové řízení... aktuální zkušenosti z budování projektové kanceláře a implementace MS Project Online.
 • Řízení "vztahů" se zákazníky uvnitř skupiny přes produktové manažery.
 • Řízení vztahů nejen se zákazníky
 • MBO
 • MS365 - SharePoint & Exchange + Power Platform.
 • E-mail a Zero Inbox
 • Time management
 • Meeting management
 • Akvizice - jak vybudovat a účelně využívat systém pro získávání nových zákazníků.
 • Metody motivace a možnosti hodnocení a řízení výkonu.

Vždy začínáme analýzou potřeb rozvoje dovedností (na bázi orientační procesní analýzy).

Rozvoj dovedností zvyšuje konkurenceschopnost

Nejlepším způsobem spolupráce je organicky začlenit vzdělávání do rozvojových programů (integrace CPI a rozvoje lidí) - tak, aby bylo zcela konkrétní a účelné.

 • Optimální způsob je cyklus kratších workshopů - v současné době je zřejmé, že se spousta užitečné práce dá zvládnout i vzdáleně. Tento formát umožňuje získávat reálné podklady a scénáře, účastníci mohou samostatně pracovat na zadaných úkolech - mělo by to být výrazně efektivnější než frontální "výuka". 
 • Formy.
 • Příprava a realizace.

Není potřeba se obávat nákladů. Ceny dohodneme tak, aby vyhovovaly. Otevřeně říkáme, že předpokládáme dlouhodobou spolupráci a nejen ve vzdělávání.

Stejně jako všude jinde platí, že si partnery vybíráme. Podpora rozvoje dovedností je optimální příležitost pro seznámení a ověření kompatibility. Pokud nám umožníte a pomůžete zjistit, co skutečně potřebujete.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.