Interní rozvoj týmů

Kritický faktor úspěchu. Získáte nové dovedností - odstraníte překážky.

Musíme se vzdělávat

Žádná teorie. Skutečné dovednosti.

Možnosti

Jak to bude probíhat

Dovednosti - konkurenční výhoda

Rozvíjejte dovedností jednotlivců, týmů, manažerů i výkonných pracovníků. Dosáhněte vyšší výkonnosti procesů, vyšší efektivity zákaznického a produktového portfolia. Vybudujte projektovou kancelář. Využijte plně potenciál IT.

 1. Odstraníme překážky pro systematické zlepšování.
 2. Zajistíme trvalé zvyšování produktivity.
 3. Optimalizujeme efektivnost zákaznického a produktového portfolia.

Hledejme příležitosti v nestabilitě ekonomiky

Není to jednoduché, ale je to nejspíše nutné. Na pořad dne přicházejí témata, která místo dalšího bujení byrokracie pomohou skutečně zefektivnit fungování firem.

 • Praktické využití teorie omezení - pokud o této koncepci pochybujete, máte možnost si ověřit, jestli to je jenom "teorie" nebo něco navýsost užitečného.
 • Rozumný (procesní) přístup - proč jsou pravidla užitečná a co mohou přinést nejen v produktivitě práce. 
 • Potenciál controllingu - pokud nebudete schopni vyhodnotit skutečnou ekonomickou efektivnost, budete přijímat nesprávná rozhodnutí.
 • Efektivní využití IT
 • Marketingový cotrolling
 • Internetový marketing
 • Cenotvorba
 • Projektové řízení
 • MBO
 • E-mail a Zero Inbox
 • Time management
 • Meeting management
 • Řízení vztahů nejen se zákazníky
 • Akvizice - jak vybudovat a účelně využívat systém pro získávání nových zákazníků.
 • Metody motivace a možnosti hodnocení a řízení výkonu.

Vždy začínáme analýzou potřeb rozvoje dovedností (na bázi orientačního procesního auditu).

Rozvoj dovedností zvyšuje konkurenceschopnost

Nejlepším způsobem spolupráce je organicky začlenit vzdělávání do rozvojových programů - tak, aby bylo zcela konkrétní a účelné.

 • Optimální způsob je cyklus kratších workshopů - v současné době je zřejmé, že se spousta užitečné práce dá zvládnout i vzdáleně. Tento formát umožňuje získávat reálné podklady, účastníci mohou samostatně pracovat na zadaných úkolech - mělo by to být výrazně efektivnější než frontální "výuka". 
 • Formy.
 • Příprava a realizace.

Není potřeba se obávat nákladů. Ceny dohodneme tak, aby vyhovovaly. Otevřeně říkáme, že předpokládáme dlouhodobou spolupráci a pokud možno nejen ve vzdělávání.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.