Chápete současnou situaci

Vidíte, že se všichni musíme přizpůsobovat. Čím dál víc a zásadněji. Nemusíte na to být sami.

Potřebuji podporu

Nechte kontakt. Ozveme se.

 1. Audit a revize systému strategického řízení & aktualizace podnikové strategie (inovace procesu).
 2. Adaptivní ekonomický model - analýza důsledků zamýšlených změn - jejich rizika a přínos.
 3. Marketingový controlling.
 4. Komplexní systém pro získávání zákazníků & řízení vztahů s nimi, tvorbu nabídek a cen.
 1. Sofistikované nástroje pro řízení životního cyklu produktů a správu zákaznického portfolia.
 2. Optimalizace procesů, rozvoj systému řízení výkonu.
 3. Správa projektového portfolia a správa strategických faktorů úspěchu.

Nejdříve audit systému řízení

Konfrontujeme - nejdříve zmapujeme - současnou podobu systému řízení s jeho žádoucí podobou.

 • Analýza struktury podnikových činností.
 • Verifikace kvality, úplnosti a úrovně podnikové dokumentace.
 • Revize a optimalizace systému porad napříč firmou.
 • Zásadní rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků.
 • Jakou pozornost věnují lidé ve firmě péči o příležitosti?
 • Které informace potřebujete a které nemáte? 
 • Zásadní změna způsob plánování a rozborů hospodaření.
 • Co chybí vašemu stylu a metodám řízení?
 • Formalizace a náměty na řízení pomocí cílů.

Pokud nemáme funkční systém řízení, nemá smysl uvažovat o změnách.

Strategický tým a soustavné upřesňování strategie

Stejně jako u procesního přístupu dává smysl jenom trvalé zdokonalování, nemá strategie význam, pokud není pravdivá - tedy úplná, konkrétní a akutální. Podmínkou korektní podnikové strategie je:

 • Formulace firemních zájmů (SWOT).
 • Hloubková analýza podmínek
 • Sestavení strategického týmu (určit jeho poslání a zajistit dovednosti)
 • Vybudovat (založit) systém správy strategických faktorů úspěchu (SFÚ). Zajistit korektní podobu systému řízení projektů, motivačního systému a úkolů - bez těchto nástrojů je velmi obtížné strategii byť je formulovat, natož realizovat.
 • Formulace poslání a vize
 • Umět řídit strategické cíle - každý by měl mít projekt (součást projektového portfolia, respektovat vzájemné vazby).
 • Systém strategického řízení
 • Zveřejnění KPS
 • Podpora při její realizaci

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.