Chápete současnou situaci

Vidíte, že se všichni musíme přizpůsobovat. Čím dál víc a zásadněji. Nemusíte na to být sami.

Potřebuji podporu

Nechte kontakt. Ozveme se.

 1. Audit a revize systému strategického řízení & aktualizace podnikové strategie (inovace procesu).
 2. Adaptivní ekonomický model - analýza důsledků zamýšlených změn - jejich rizika a přínos.
 3. Marketingový controlling.
 4. Komplexní systém pro získávání zákazníků & řízení vztahů s nimi, tvorbu nabídek a cen.
 1. Sofistikované nástroje pro řízení životního cyklu produktů a správu zákaznického portfolia.
 2. Optimalizace procesů, rozvoj systému řízení výkonu.
 3. Správa projektového portfolia a správa strategických faktorů úspěchu.

Nejdříve audit systému řízení

Konfrontujeme - nejdříve zmapujeme - současnou podobu systému řízení s jeho žádoucí podobou.

 • Analýza struktury podnikových činností.
 • Verifikace kvality, úplnosti a úrovně podnikové dokumentace.
 • Revize a optimalizace systému porad napříč firmou.
 • Zásadní rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků.
 • Jakou pozornost věnují lidé ve firmě péči o příležitosti?
 • Které informace potřebujete a které nemáte? 
 • Zásadní změna způsob plánování a rozborů hospodaření.
 • Co chybí vašemu stylu a metodám řízení?
 • Formalizace a náměty na řízení pomocí cílů.

Pokud nemáme funkční systém řízení, nemá smysl uvažovat o změnách.

Strategický tým a soustavné upřesňování strategie

Stejně jako u procesního přístupu dává smysl jenom trvalé zdokonalování (tedy v případě správy souboru zásad a supervize rozvojových záměrů jejich systematické zlepšování), nemá strategie význam, pokud není pravdivá - tedy úplná, konkrétní a akutální. Podmínkou korektní podnikové strategie je:

 • Formulovat/upřesňovat firemní zájmy (SWOT/SFÚ).
 • Systematicky průběžně monitorovat a analyzovat podmínky (prostředí i sebe sama - MSI).
 • Moderovat strategický tým (upřesňovat jeho poslání a zajistit dovednosti).
 • Vybudovat (založit) systém správy strategických faktorů úspěchu (SFÚ). Zajistit korektní systém řízení projektů, motivační systém, infrastruktura a dovednosti procesního přístupu a dalších - bez těchto nástrojů je velmi obtížné strategii byť je formulovat, natož realizovat.
 • Formulovat poslání a vizi.
 • Umět řídit strategické cíle - každý by měl mít projekt (součást projektového portfolia, respektovat vzájemné vazby).
 • Rozvíjet systém strategického řízení
 • Publikovat a vysvětlovat KPS
 • Sledovat její působení - intenzívní získávat a analyzovat zpětnou vazbu.

Výše naznačené velmi staré pojetí (vzniklo při velmi úspěšné akci, kdy jsme pomáhali velké stavební firmě budovat systém strategického řízení - původně to byl domeček, ale později jsme k tomu přidali tu startovací rampu a je z něj raketa) je poněkud statické. Opravdu stojí zato zkusit se zeptat, komu jak pomohla sebelepší slohovka.

Dělejte jenom to, co potřebujete. Strategická rozhodnutí přijímáte každý den. Není dobrý nápad "zapnout" strategické myšlení jednou ročně.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.