Controlling

Jak skutečně řídit ekonomickou efektivnost. Kde je v hrnci díra jaký je vztah kapacit a nabídek - cenotvorba založená na normativním příspěvku na krytí a pravděpodobné poptávce.

Na ceně se dohodneme

Až budete vědět, jakou hodnotu spolupráce má.
To musíme zavést!

Ekonomické řízení je základ.

Alternativní přístup k řízení ekonomické efektivnosti

Představuje zásadní změnu v přístupu k hodnocení ekonomické efektivnosti, rozborům a plánování. Přináší schopnost modelovat fungování organizace nezaujatě a realisticky. Základem je oddělení a hodnocení ceny (hodnotová složka) a objemů (naturální vyjádření) činností (procesní přístup) a produktů/materiálů,,

 1. Oddělení ceny (hodnotová složka) a objemu (naturální vyjádření) činností (procesní přístup) a produktů/materiálů.
 2. Soustředíme se na úzká místa (TOC) - vzácné zdroje (kapacity).
 3. Ekonomickou efektivnosti vyjadřujeme na základě příspěvku na krytí.
 4. Řízení pomocí odchylek (signální mechanismy).
 • Znamená naučit se plánovat. Plánovat znamená sledovat správné jevy (veličiny, údaje ... ukazatele), umět je analyzovat a najít jejich vzájemné souvislosti, nastavit signální mechanismy pomocí mezí těchto jevů.
 • Je reakcí na transformaci ekonomiky - umožňuje firmě správně fungovat v informační společnosti a v nabídkové ekonomice. Minimalizuje zkreslení a zpřístupňuje dosažitelné podklady pro rozhodování v podmínkách nejistoty.
 • Zajišťuje reálně využitelnou základnu pro nové motivační systémy.
 • Je aparátem pro realizaci procesně orientovaných systémů řízení.
 • Zásadním způsobem zjednodušuje život řídícím pracovníkům.
 • Nemusíte se tím zabývat… ale pokud to vaše konkurence udělá, bude ve výhodě.

Základní možností je spolupráce na projektu, který má za úkol zavést metody ekonomického řízení. Samozřejmě lze uvažovat o mnoha dalších formách, typicky vzdělávání, rozvoj metodiky, vytvoření či implementace nástrojů. Existuje řada specifických scénářů typu audit controllingu, analýza účelnosti / efektivnosti využívaných metod, podpora v dílčích oblastech (byť je otázka, jestli se stále jedná o "controlling"), např. nasazení nástrojů a zavedení takových metod práce, které umožní zefektivnit administrativu.

Zajímavá by mohla být i spolupráce typu "online workshop". Nejedná se o bezduché definice, je určen pouze pro ty ekonomy (popř. majitele), kteří potřebují ve svých organizacích skutečně řídit ekonomickou efektivnost. Tento "kurz" je naprosto zdarma. Není to totiž "školení" ve smyslu "vtloukání" definic, ale dialog. V principu jde o posloupnost otázek, které formulujete buď sami nebo společně a (rozhodně) společně na ně odpovídáme. Otázky i odpovědi by měly být základem pro postupné budování zamýšlené sdílené databáze znalostí, která by z logiky věci měla být také volně přístupná.

Jak to může probíhat

 • Zahájíme projekt rozvoje systému řízení.
 • Provedeme se orientační analýza klíčových faktorů výkonnosti firmy.
 • Definujeme výchozí předpoklady a nejdůležitější oblasti, ve kterých by zdokonalení metod sledování a plánování činností mělo přinést užitek.
 • Provedeme hloubkovou analýzu a optimalizaci vybraných oblastí.
 • Definujeme ukazatele pro účinné a pravdivé sledování a hodnocení výkonnosti jednotlivých organizačních celků a jednotlivců.

Tady je možno vidět hlavní přínos - bez ohledu na zájmy a pohodlí toho kterého řídícího článku se vyberou takové veličiny, které smysluplně odrážejí skutečné nasazení, úspěšnost a účinnost práce každého spolupracovníka. 

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.