Controlling

Jak skutečně řídit ekonomickou efektivnost. Kde je v hrnci díra.
Cenotvorba založená na normativním příspěvku na krytí a očekávaném využití kapacit.

Na ceně se dohodneme

Až budete vědět, jakou hodnotu spolupráce má.
To musíme zavést!

Ekonomické řízení je základ.

 1. Oddělení cen a objemů (hodnotové a naturální vyjádření) produktů a činností (procesní přístup).
 2. Zaměření na úzká místa (TOC) - vzácné zdroje (kapacity).
 3. Ekonomická efektivnost na základě příspěvku na krytí.
 4. Řízení pomocí odchylek (signální mechanismy).

Controlling - ekonomické řízení pro 21. století

 • Znamená naučit se plánovat. Plánovat znamená sledovat správné jevy (veličiny, údaje ... ukazatele), umět analyzovat jejich vzájemné souvislosti, nastavit jim dynamické pásmo & signální mechanismy.
 • Umožňuje správně fungovat v informační společnosti a v nabídkové ekonomice. Minimalizuje zkreslení a zpřístupňuje & objektivizuje podklady pro rozhodování v podmínkách nejistoty.
 • Vytváří základ pro moderní (motivační) systémy řízení výkonu.
 • Je podmínkou pro fungování procesně orientovaných nástrojů řízení.
 • Pro uplatnění/využití teorie omezení.
 • Zásadním způsobem zjednodušuje život řídícím pracovníkům.

Nemusíte se tím zabývat… ale pokud to vaše konkurence udělá, budete je těžko dohánět.

Controlling jako ekonomická strategie

Základní možností je spolupráce na projektu, který má za úkol zavést metody ekonomického řízení. Samozřejmě lze uvažovat o mnoha dalších formách, typicky vzdělávání, rozvoj metodiky, vytvoření či implementace nástrojů. Existuje řada specifických scénářů typu audit controllingu, analýza účelnosti / efektivnosti využívaných metod, podpora v dílčích oblastech (byť je otázka, jestli se stále jedná o "controlling"), např. nasazení nástrojů a zavedení takových metod práce, které umožní zefektivnit administrativu.

Zajímavá by mohla být i spolupráce typu online workshop. Nejedná se o výklad definic. Je určen pro ty ekonomy (popř. majitele), kteří potřebují ve svých organizacích skutečně řídit ekonomickou efektivnost. Tento "kurz" je naprosto zdarma. Není to totiž školení, ale dialog. V principu jde o posloupnost otázek, které formulujete buď sami nebo společně a společně na ně odpovídáme. Otázky i odpovědi by měly být základem pro postupné budování sdílené databáze znalostí, která by z logiky věci měla být také volně přístupná.

Základním principem spolupráce je trvalý rozvoj & zdravý rozum.

Zavedení controllingu

Jak to může probíhat (ale vždy se přizpůsobíme vašim konkrétním podmínkám).

 • Zahájíme projekt rozvoje systému řízení.
 • Provedeme orientační analýzu klíčových faktorů výkonnosti firmy.
 • Dohodneme výchozí předpoklady a nejdůležitější oblasti, ve kterých by zdokonalení metod sledování a plánování činností mělo přinést užitek.
 • Provedeme analýzu a optimalizaci vybraných oblastí.
 • Sjednáme ukazatele pro účinné a pravdivé sledování a hodnocení výkonnosti jednotlivých organizačních celků a jednotlivců.

Tady je možno vidět hlavní přínos - bez ohledu na zájmy a pohodlí toho kterého řídícího článku se vyberou takové veličiny, které smysluplně odrážejí skutečné nasazení, úspěšnost a účinnost práce každého spolupracovníka. 

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.