Zjednodušení reálné práce

Najdeme a zjednodušíme to, co děláte zbytečně složitě.
Pokud máte námět či chuť zjistit, co je a není možné, ozvěte se.

Příštích 6 měsíců nic neplatíte

Společně stvoříme inspirativní příběh
To mě zajímá

Těšíme se. Neváhejte.

 1. Potřebujete přenášet objednávky či faktury z EDI do účetnictví nebo provozního systému.
 2. Vytváření dokumentů na základě dat a naopak (např. mnohé personální agendy?
 3. Přijde mail a obsahuje text, který by bylo možno automatizovaně zpracovat. Potvrzení objednávky, newsletter od důležitého partnera, dotaz zákazníka apod. Pokud projdeme poštovní schránky, určitě najdeme takových spoustu. A k tomu umíme navrhnout skutečně rozumný systém zpracování mailů.
 4. Máte v pracovních povinnostech kontrolovat někde něco, co by mohl "přečíst počítač"? To je cílový scénář.
 1. Nebo když něco zjistíte či se něco stane, musíte to zaznamenat do několika systémů? Taky jasný případ.
 2. Obchodní partner vyžaduje podklady, které musíte poměrně složitě získávat z různých zdrojů? S tím by se taky mělo dát něco podniknout.

Automatizace administrativy 

 • Sníží pravděpodobnost vzniku zmatků - nesprávných dat, zavádějících informací a špatných rozhodnutí.
 • Usnadní rutinní práci - zvýší ergonomii. Čím méně rutiny, tím větší prostor, aby si spolupracovníci všimli a měli možnost se zamyslet, když narazí na něco zvláštního - zvýšení pravděpodobnosti nalezení příležitostí.
 • Především zajistí pořádek a optimalizaci informačních procesů. Podle zkušeností i relativně malé úpravy mohou vést k úspoře mnoha hodin či dnů práce měsíčně.

Zkusme společně zjednodušit co půjde. Když budete mít zajímavý námět, který se dá použít i jinde, získáte řešení pouze za cenu vlastních kapacit, které na spolupráci vynaložíte. Většinou je to pár hodin pro vysvětlení toho, co, jak a proč děláte & jaké máte pochybnosti. S MS Power Apps nebo jakýmkoli jiným vhodným nástrojem, nejlépe co největší standard.

Bude doplněno.

Možnosti automatizace 

 • Aktualizujete součást podnikové řídící dokumentace.
  Požadavek na připomínkování = jedno tlačíto.
  Lidé uvedení v dokumentu jako připomínkující dostanou výzvu s odkazem na dokument a nástroj na předávání připomínek či potvrzení, že žádné připomínky nemají. Automaticky je před vypršením termínu úkol připomenut & následně upozorněn ten, kdo dokáže jeho splnění vymoci.
  Nepřipomínkujete? Naučíme vás to! Je to jediný rozumný způsob "schvalování".
  Nemáte systém pro správu firemní dokumentace? Nevadí, vybudujeme.
 • Vytváření dokumentů v interním provozu - předání majetku, pověřování výkonem práce, dohody apod.
 • Podpora plánování a evidence obchodních aktivit - např. sjednávání schůzek. Předávání dohodnutých schůzek do kalendářů terénních obchodníků.
 • Vytváření nabídek - zejména když se na tvorbě každé z nich musí podílet více lidí.
 • Řízení zakázek - ve smyslu hlídání termínů a předávání informací o změnách situace těm, kteří by o tom měli vědět. Klasickým příkladem je povinnost obchodu se připomenout zákazníkovi, který dostal nabídku, urgovat dodání podkladů, informovat o změnách termínů a v jiných podobných případech.
 • Excel - obvykle využíván naprosto nesprávně - což bude chtít samostatné vysvětlení [bude doplněno].

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Automatizace administrativy