Zjednodušení reálné práce

Najdeme a zjednodušíme to, co děláte zbytečně složitě.
Pokud máte námět či chuť zjistit, co je a není možné, ozvěte se.

Přidám se

Těšíme se. Neváhejte.

Automatizace s MS Power Apps

Zajímá vás, co v administrativních činnostech dává smysl "automatizovat"? Co to vlastně je? Vidíte kolem sebe něco, co zjevně zbytečně spotřebovává čas na převod a vyhodnocení dat z jednoho zdroje do druhého? Zkusme to společně zjednodušit - získejte řešení pouze za cenu těch kapacit, které na to sami vynaložíte. Většinou je to pár hodin pro vysvětlení toho, co, jak a proč děláte & jaké máte pochybnosti.

 1. Přijde mail a obsahuje text, který by bylo možno automatizovaně zpracovat. Potvrzení objednávky, newsletter od důležitého partnera, dotaz zákazníka apod. Pokud projdeme poštovní schránky, určitě najdeme takových spoustu. A k tomu umíme navrhnout skutečně rozumný systém zpracování mailů.
 2. Máte v pracovních povinnostech kontrolovat někde něco, co by mohl "přečíst počítač"? To je cílový scénář.
 3. Nebo když něco zjistíte či se něco stane, musíte to zaznamenat do několika systémů? Taky jasný případ.
 4. Obchodní partner vyžaduje podklady, které musíte poměrně složitě získávat z různých zdrojů? S tím by se taky mělo dát něco podniknout.

Co znamená automatizace administrativy 

 • Sníží pravděpodobnost vzniku zmatků - nesprávných dat, zavádějících informací a špatných rozhodnutí.
 • Usnadní rutinní práci - zvýší ergonomii. Čím méně rutiny, tím větší prostor, aby si spolupracovníci všimli a měli možnost se zamyslet, když narazí na něco zvláštního - zvýšení pravděpodobnosti nalezení příležitostí.
 • Především zajistí pořádek a optimalizaci informačních procesů. Podle zkušeností i relativně malé úpravy mohou vést k úspoře mnoha hodin či dnů práce měsíčně.

Nejjednodušší možnosti automatizace 

 • Aktualizujete součást podnikové řídící dokumentace.
  Požadavek na připomínkování = jedno tlačíto.
  Určení lidé dostanou výzvu s odkazem včetně nástroje na předávání připomínek či potvrzení, že žádné připomínky nemají. Automaticky je před vypršením termínu připomenut úkol & následně upozorněn někoho, kdo dokáže jeho splnění vymoci.
  Nepřipomínkujete? Naučíme vás to! Je to opravdu účelné.
  Nemáte systém pro správu firemní dokumentace? Nevadí, vybudujeme.
 • Podpora plánování a evidence obchodních aktivit - např. sjednávání schůzek. Předávání dohodnutých schůzek do kalendářů terénních obchodníků.
 • Vytváření nabídek - zejména když se na jedné musí podílet více lidí.
 • Řízení zakázek - ve smyslu hlídání termínů a předávání informací o změnách situace těm, kteří by o tom měli vědět. Klasickým příkladem je povinnost obchodu se připomenout zákazníkovi, který dostal nabídku či v jiných podobných případech.
 • Excel - obvykle využíván naprosto nesprávně - to bude chtít samostatné pojednání [bude doplněno].

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.