Využijte všechny výhody O365

Dnešní prostředí a lidé vyžadují nové metody řízení. Možná to není na první pohled jasné … nejenže se svět změnil, ale především s dramaticky mění každým dnem a bude to stále intenzívnější. Myslíte, že má smysl hledat způsob, jak se vrátit k používání psacího stroje? Nebo hliněných tabulek?

Jdeme do toho

Nechejte nám vzkaz. Ozveme se co nejdříve.

Je to snadné

  1. Analýza: Zorientujeme se v tom, co a jak děláte.
  2. Zpřístupnění: Vytvoříme tenant a zprovozníme služby. Vytvoříme účty a schránky a přeneseme … co bude rozumné.
  3. Nastavení: Začínáme od minimálních práv a nároků. Pečlivě ověřujeme, co skutečně funguje. Intenzívně hledáme optimum. Studujeme best-practices.
  4. Dovednosti: Systematicky se zabýváme tím, co jak děláte. Společně s vámi hledáme možnosti, jak to jde lépe. Žádná obecná školení, pouze užitečná konkrétní řešení. Aktivně podporujeme zvyšování produktivity.
  1. Adopce: Svět i firmy se mění. Proto soustavně optimalizujeme nastavení a struktury, rozvíjíme funkčnost a dovednosti. Díky tomu budeme potenciál využívat stále lépe a lépe. Vaše práce bude stále efektivnějí.
  2. Podpora: Aktivně pečujeme o uživatele a jejich potřeby. Sdílíme nejen interní zkušenosti. Dbáme na prevenci.

Office 365 zdaleka není jen Word, Excel a Outlook. Je to především Exchange a SharePoint. A platforma, která pomůže zvládat nové požadavky na organizaci a podporu spolupráce. Prostředí, které umožňuje pracovní postupy, které jinak nejsou možné.

Nejdříve všechno vysvětlíme a ukážeme. Existují důvody, proč byste neměli mluvit o potenciálních přínosech pro výkon firmy s lidmi "od počítač". Je rozumné nevnímat to jako technologii, ale jako výzvu k optimalizaci organizace lidí,  změnám pracovních postupů a zejména k přechodu na radikálně vyšší kvalitu informací, které můžete mít k dispozici pro řízení firmy. A vůbec není řeč o nějakých složitostech či umělé inteligenci. 

Méně hledat. Pořádek. Souvislosti - vazby.

K nezaplacení! Nic se nebude ztrácet. Lze výrazně omezit "informační závislost" na konkrétních lidech. Dají se podpořit pracovní postupy, které se staršími technologiemi prostě nejsou možné.

Jsou tam věci, které běžného správce IT asi neosloví … ale my věříme, že s pomocí Flow, PowerApps a dalších funkcí můžeme zásadně zvýšit výkon při zpracování informací. Jestli máte chuť, můžete si přečíst případovou studii změny firemní komunikace. Reálný projekt reálného klienta na jeho reálné potřeby (byť poněkud příliš polopatický - takže zřejmě poněkud rozvláčný - aby potenciál pochopili všichni). 

Víme, jak fungují běžné organizace. Nebudeme vás zdržovat vyptáváním se na to, jak co děláte. Nejspíše se nebudeme vyptávat vůbec. Spíše si zmapujeme, co umíte, co byste potřebovali vylepšit a hlavně si budeme všímat toho, co a jak doopravdy děláte a potřebujete (faktické firemní činnosti). Máme na to metodiku a nástroje. Pokud se toho názvu nebojíte, tak výsledkem je orientační procesní model (ale raději vám to nebudeme vnucovat).

Nejde jen o to, že aplikace se vyvíjejí průběžně a neustále přibývají nové funkce. To podstatné je, že i naše dovednosti a potřeby se používáním nových nástrojů mění. Ve vzájemné interakci se mění i poznání toho, co doopravdy potřebujeme a jak je možné toho dosáhnout. Víme, že musíme postupovat obezřetně. Budeme se snažit vám pomoci využívat ty funkce, které budou v daném okamžiku pochopitelné. Při každé změně či rozšíření funkčnosti budeme pečlivě analyzovat, jaký potenciální dopad by mohla mít na nastavené pracovní postupy. 

Nechceme vás nutit do rozsáhlých změn, u kterých asi nikdo nedokáže odhadnout, jak dopadnou. Začneme s něčím jednoduchým a budeme se snažit, abychom si osvojili co nejvíce užitečných nástrojů. Proto se tomu říká Adopce. Je potřeba se s novými technologiemi seznámit a teprve když se vám budou líbit, přijmete je za své. A my uděláme všechno proto, aby jste se s nimi seznámili důkladně. Potom se vám bezpochyby budou líbit.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.