Přechod na Office 365

15. 06. 2017 Petr Opletal

Také byste se chtěli dozvědět, jak přejít na Office 365 rychle a snadno? Byl jsem zvědav, co jsem přehlédnul, protože se domnívám, že to sice je možné, ale velmi nežádoucí …

Je úžasné, jak neuvěřitelné nesmysly dokáží prodávat někteří lidé, kteří údajně pomáhají s využitím Office 365. Investoval jsem hodinu do webináře, který sliboval praktické příklady z úspěšných přechodů na O365. Dozvěděl jsem se, jak úžasně pomůže, když se uživatelé naučí zacházet s Excelem. Tedy teoreticky. Žádná reálná migrace / přechod a zkušenosti uživatelů - příklady zvýšení produktivity  či cokoli obdobného se nekonalo.

Zkusme se zamyslet nad tím, co doopravdy očekáváme od novějších technologií. Jestli je opravdu potřebujeme. K čemu vlastně budou dobré, v čem pomohou. Jaké jsou skutečné zkušenosti velkých, středních a malých firem. Jejich podmínky a potřeby.

Máme klienty, kteří přišli s tím, že by "... možná ... asi by bylo dobré ... však víte, támhle u švagra ve firmě mají tu Office 365 ... a on říkal, že nic jiného už nebude ...".

My jsme velcí přívrženci cloudu. Mimo jiné proto, že všem usnadňuje život. To je obecná vlastnost dělby práce. Tak jsme klientům vysvětlili, co je potřeba udělat. A udělali jsme migrační studii. Vysvětlili jsme, co všechno získají. Jak doporučujeme změnit způsob práce ... aby přechod měl smysl.

Protože to samozřejmě není zadarmo. Samy služby něco stojí. Migrace stojí mnohem víc. A je potřeba se ptát, co přinese.

U řady klientů (u většiny těch, kteří přišli se "švagrem") jsme společně dospěli k názoru, že by to pro ně byla cesta do neznáma a zůstali jsme při stávajících technologiích. A povídáme si s nimi o těch obtížích a komplikacích, které jsou z nové perspektivy lépe vidět ... a nejspíše časem dojdeme k tomu, že začnou chtít pracovat jinak ... a sami přijdou s požadavkem nikoli na Office 365, ale na konkrétní způsob práce ... který je rozumné uskutečnit pomocí nových technologií.

Tak, jak to udělali ti, kteří dnes již Office 365 využívají.

Rádi s vámi prodiskutujeme vaše potřeby a záměry. Pokud máte chuť číst, můžete se podívat na naši představu o způsobu nasazení Office 365. Nebo napište či zavolejte.

[Tento příspěvek ani odkazovaný informační materiál není v konečném znění.]