Správa Office 365

03. 06. 2017 Petr Opletal

Na přechod na Office 365 je potřeba kvalitní specialista. Migrovat všechna data do cloudu zvládne možná i každý správce sítě. Ale není to rozumný scénář.

K migraci se ještě vrátíme. Aktuálně se připravuji na certifikaci "Managing Office 365 Identities and Requirements". K tomu se taky vrátíme. Ale jak nad tím tak přemýšlím, tak je opravdu kriticky důležité, aby nejen migraci, ale hlavně poté správu zajišťoval člověk, kterého to bude bavit.

Celý systém se totiž průběžně aktualizuje, doplňují se prvky, které chyběly. Jednou je to checkbox, který tam včera nebyl. Podruhé je to zpřístupnění celého komplexu nastavení. Aby se nové možnosti využily, je nutno sledovat jak plán vývoje a uvádění nové funkčnost, tak věnovat potřebnou kapacitu ověření toho, do jaké míry jsou nové funkce a úpravy užitečné a jak je správně využít. Chce to člověka, kterého to bude bavit. A bude na to mít dost času.

Je jenom málo firem, které si takového člověka mohou dovolit interně.