Význam ekonomického řízení

01. 09. 2022 Petr Opletal

Nakolik je užitečná analýza & plánování - jaký význam mají ekonomické informace? K čemu je dobrý controlling a jaký má vztah k účetnictví?

Význam ekonomického řízení

Inspirováno článkem o digitalizaci pro účetní a diskusemi na LinkedIn.

Bude doplněno...