Zakázky a kapacity

01. 11. 2018 Petr Opletal

Často se objevují požadavky na podporu plánování a řízení výroby (resp. zakázek, především ve službách). Ale fakticky jenom málo středních a menších firem takovéto nástroje využívá. Možná jsou příliš komplikované …

Toto téma je skutečně obtížné. Situace a konkrétní podmínky každé firmy jsou jedinečné a velmi těžko zobecňovat. Na druhou stranu všude, kde jsme se touto oblastí zabývali, byla primárním omezením nedůvěra v sofistikované metody a spolu s tím nároky na kvalitu a rozsah dat, které komplexní systémy využívají. Přitom velice často lze opravdu většinu práce zvládnout s velmi jednoduchými nástroji. Samozřejmě je otázka efektivnosti a případných rizik, ale není fatální.

Tohle je krásný případ mezní ekonomické efektivnosti - prostě se nevyplatí investovat prostředky a úsilí do potenciálně silného nástroje, protože se nejeví tak, že by měl přinést užitek, který tyto náklady uhradí.

V některých případech se jedná o to, že není úplně jasné, na jakých principech by obdobné nástroje měly fungovat. Uvedeme zjednodušenou verzi našeho nejúspěšnějšího projektu - vybudování systému řízení materiálového toku ve firmě zabývající se výrobou a distribucí autochemie a autokosmetiky. Hlavním produktem jsou ostřikovače, z toho nejdůležitější ty zimní. Aneb je jasné, že významnou roli bude hrát sezónní křivka … silně ovlivňovaná konkrétním průběhem zimy. Ale firma neměla nástroj, který by umožnil účelně řídit stavy zásob a výrobu v závislosti na plánu prodejů a očekávaném celkovém vývoji. To sebou neslo rizika plynoucí z nedostatku zásob ve špičkách a neprodejných zásob na konci sezóny.

Zkráceně a zjednodušeně - po poměrně krátké analýze procesů a důkladném vyhodnocení dat jsme navrhli a zrealizovali systém řízení materiálových toků založený na detailním modelu prodeje (tam nebylo potřeba nic dělat, tato data byla k dispozici), jejich statistické analýze, využití adaptivní sezónní křivky prodejů, kapacit skladovacích prostor, reakční doby výroby a nákupu.

V první sezóně, kdy systém fungoval až od její poloviny, se úspory a přínos odhaduje v řádu desítek miliónů. Každou další sezónu logicky význam stoupá. Klíčovým prvkem bylo pochopit význam časových normativů stavů zásob (tedy na kolik dnů s předpokládanými výdeji chceme mít zásobu v které části  sezóny).

Obdobný (i když ne tak efektní) užitek přináší uplatnění řízení výrobních zakázek podle jejich časového nárazníku. Tento přístup se s úspěchem uplatňuje v zakázkové výrobě a ve službách. Tady opět hraje podstatnou roli to, zda si uvědomíme, co a jak vlastně potřebujeme plánovat. A přestaneme se bát toho, že prostě je potřeba přeplánovat veškeré práce při každé změně. Prostě použít dynamický plán prací.