Využijte výhody O365

Potřebujeme nové metody a nástroje řízení. Svět změnil a mění se stále intenzívněji.
Má smysl hledat způsob, jak se vrátit k používání psacího stroje?
Nebo hliněných tabulek?

Jdeme do toho

Nechejte nám vzkaz. Ozveme se co nejdříve.

Je to snadné

 1. Analýza: Zorientujeme se v tom, co a jak děláte. Navrhneme nový způsob práce a připravíme přechod na něj.
 2. Zpřístupnění: Vytvoříme tenant a zprovozníme služby. Vytvoříme účty a schránky a přeneseme … co bude rozumné.
 3. Nastavení: Začínáme od minimálních práv. Ověřujeme, co skutečně funguje. Intenzívně hledáme optimum. Využíváme best-practices.
 4. Dovednosti: Systematicky se zabýváme tím, co jak děláte. Společně s vámi hledáme možnosti, jak to jde lépe. Žádná obecná školení, pouze užitečná konkrétní řešení. Aktivně podporujeme zvyšování produktivity.
 1. Adopce: Svět i firmy se mění. Proto soustavně optimalizujeme nastavení a struktury, rozvíjíme funkčnost a dovednosti. Díky tomu budeme potenciál využívat stále lépe a lépe. Vaše práce bude stále efektivnějí.
 2. Podpora: Aktivně pečujeme o uživatele a jejich potřeby. Sdílíme nejen interní zkušenosti. Dbáme na prevenci.

Technologie × změna přístupu

Office 365 není jen Word, Excel a Outlook. Je to především Exchange a SharePoint. Platforma, umožňující novou organizaci a formy spolupráce. Prostředí, které podporuje pracovní postupy, které jinak zvládnete jen stěží. Není to nová hračka. Když potřebujete kvalitativně novou organizaci práce, lidí a informací, je to nutnost.

Nejdříve všechno potřebné vysvětlíme a ukážeme to, co je nutné vidět. Nechceme vás zahltit. Neměli byste mluvit o přínosech pro výkon firmy (jen) s lidmi "od počítačů" (možná později jinde nebo se ptejte). Je nanejvýš rozumné nevnímat *365 jako technologii, ale jako příležitost k optimalizaci organizace lidí, změnám pracovních postupů a zejména k přechodu na radikálně vyšší kvalitu informací. A vůbec není řeč o nějakých tajemných rituálech či umělé inteligenci. 

Méně hledat. Pořádek. Souvislosti - vazby.

K nezaplacení! Nic se nebude ztrácet. Lze výrazně omezit "informační závislost" na konkrétních lidech. Dají se podpořit pracovní postupy, které se staršími technologiemi prostě nejsou možné.

Jsou tam věci, které běžného správce IT asi neosloví … ale my věříme, že s pomocí Power Automate, PowerApps a dalších funkcí můžeme zásadně zvýšit výkon při zpracování informací. Jestli máte chuť, můžete si přečíst případovou studii změny firemní komunikace. Reálný projekt reálného klienta na jeho reálné potřeby (byť poněkud příliš polopatický - takže zřejmě poněkud rozvláčný - aby potenciál pochopili všichni).

Najdeme optimální scénář nasazení

Víme, jak fungují běžné organizace. Nebudeme vás zdržovat vyptáváním se na to, jak co děláte. Nejspíše se nebudeme vyptávat vůbec. Spíše si u konkrétních uživatelů zmapujeme, co umíte, co byste potřebovali vylepšit a hlavně si budeme všímat toho, co a jak doopravdy děláte a potřebujete (faktické firemní činnosti). Máme na to metodiku a nástroje. Pokud se toho názvu nebojíte, tak výsledkem je orientační procesní model (ale raději vám to nebudeme vnucovat).

 • Pochopíme podstatu vaší práce a každé dílčí činnosti.
 • Uděláme katalog dat (seznam toho, co je kde - nejen dokumenty a data, ale zejména události, ke kterým patří).
 • Najdeme taková opatření, která nejjednodušším a nejlepším možným způsobem využijí funkčnost technologií.

Nejdříve minimalistická verze, která přináší výchozí změnu - viditelný užitek. Potom postupný rozvoj. Najít optimální podobu změny je obtížné - nedůrazné změny nepřinášení zřetelný užitek a přitom vyžadují velké množství práce. Takže rozsah změn je klíčový faktor. 

 • Před zahájením provádění změn se musíme domluvit. 
 • Vysvětlíme, co jsou zásadní příležitosti pro zlepšení v současní podobě práce.
 • Ukážeme vám dle možností na modelovém případu (většinou si navrhovanou podobu alespoň v hrubých rysech modelujeme ve zkušební verzi *365).
 • Musíme se shodnout na plánu práce a důslednosti při jeho realizaci.
 • Všem lidem, kterých se to bude týkat, musíme vysvětlit, proč to děláme a co tím  získají. Obhájit, přesvědčit ke spolupráci. To bude vyžadovat hodně aktivní účast vedení a schopnost poskytnout velmi exemplární zpětnou vazbu při prvním projevu neochoty ze strany vašich spolupracovníků. 

Osvojení není jednorázová akce

Nejde jen o to, že aplikace se vyvíjejí průběžně a neustále přibývají nové funkce. To podstatné je, že i naše dovednosti a potřeby se používáním nových nástrojů mění. Ve vzájemné interakci se mění i poznání toho, co doopravdy potřebujeme a jak je možné toho dosáhnout. Víme, že musíme postupovat obezřetně. Budeme se snažit vám pomoci využívat ty funkce, které budou v daném okamžiku pochopitelné. Při každé změně či rozšíření funkčnosti budeme pečlivě analyzovat, jaký potenciální dopad by mohla mít na nastavené pracovní postupy. 

Nechceme vás nutit do rozsáhlých změn, u kterých asi nikdo nedokáže odhadnout, jak dopadnou. Začneme s něčím jednoduchým a budeme se snažit, abychom si osvojili co nejvíce užitečných nástrojů. Proto se tomu říká Adopce. Je potřeba se s novými technologiemi seznámit a teprve když se vám budou líbit, přijmete je za své. A my uděláme všechno proto, aby jste se s nimi seznámili důkladně. Potom se vám bezpochyby budou líbit.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.