Nezbytnost projektového řízení

Podnikový workshop - proč vybudovat systém pro podporu správy projektového portfolia.

Název: K čemu jsou projekty – proč potřebujete projektovou kancelář

Alternativní názvy
Projekty a projektové portfolio
Proč musí být strategické záměry realizovány projektově 
Proces projektového řízení
Projekty21(„na jednadvacátou“ … obrazné vyjádření „pro 21. století“)

Forma: Workshop | Vyjasnění problematiky pro vrcholové vedení
Interaktivní výklad (diskuse s formulací závěrů) - účastníci jsou formou otázek vedeni ke shodě v představách o nutné podobě pravidel pro vybudování účinného systému projektového řízení.

  • Začíná se modelovou analýzou reálných případů z aktuálního provozu firmy.
  • Sporná/nejasná témata se řeší diskusí - otázkami.
  • Aktivita se očekává především od účastníků.
  • Podkladem je modelová směrnice projektového řízení.
  • Výstupem je reálná platná koncepce rozvoje systému.

Skutečný workshop.