Automatizace

18. 02. 2021 Petr Opletal

Jak řídit mimořádné aktivity správně (efektivně). Nestandardní řešení pro nestandardní činnosti - např. řízení marketingové kampaně. Daly by se použít nástroje, které jsou součástí MS 365?

Automatizace

Činnosti vhodné pro automatizaci

S příchodem cloudu a tisíců či desetitisíců různých nezávislých služeb dostal pojem "integrace" naprosto nový rozměr. Ve správě a podpoře cloudových služeb se otevírá prostor pro nový typ zajímavých produktů. Možná stačí důkladně si osvojit nástroje pro rozšiřování funkčnosti standardních aplikací a jejich propojování. Ty učinily od prvních náznaků workflow v pradávném SharePoint-u významný pokrok k MS Automate.

Je ovšem potřeba správně identifikovat scénáře, ve kterých se tento typ řešení smysluplně uplatní. Činnosti, pro které neexistují plně vyhovující standardní aplikace či systém. Pro které bude správným krokem ad-hoc funkčnost, postavená na důkladné znalosti - možnostech a omezeních - technologií a pochopení provozních potřeb. Platí totiž, že rozumný nástroj vytvoří jen ten dodavatel, který je ochoten se důkladně zabývat věcnou podstatou.

Smysluplný požadavek a scénář

Narazili jsme na dobrý námět. Na LinkedIn se objevil dotaz "V jakém nástroji plánovat marketingovou kampaň". Byly doporučovány i kritizovány různé nástroje (Notion, Airtable, Trello aj.). Možná by stálo zato udělat nějaký srovnávací test se striktním zadáním (co všechno potřebujeme a jak to ten který nástroj zvládá).

Uvedené požadavky (chtělo by to podrobněji, ale prozatím zhruba).

 • Na jednom místě informace o kampani.
 • Plán prací & úkoly.
 • Uložené obrázky, videa, texty.
 • Řízený přístup pro členy týmu.
 • Ideálně včetně vyhodnocování kampaně.

V diskusi byl také zmíněn Planner (součást MS365). Ten jsme ověřovali a shledali ho pro reálné řízení týmu / projektu jako naprosto nedostačující. Ale je možné, že jsme nebyli dost důslední (nepravděpodobné, ale stejně to příležitostně zopakujeme) nebo ověřovací případová studie byla příliš náročná.

Požadavek odpovídá scénářům, pro které je automatizace v MS365 určena.

 • Pracovní prostor - účastníci, přístupová práva (jednoduše uživatelsky nastavitelná), 
 • Extrémně přizpůsobivé prostředí - mnoho užitečných typů obsahu, možnost snadno přizpůsobovat knihovny, seznamy a všechny další nástroje. Nativní podpora workflow na celkem slušné úrovni.
 • Propojitelnost na libovolná data ze standardních datových zdrojů.
 • Nativní komunikační infrastruktura pomocí Teams. Do kterých si můžete vytvářet rozšíření a doplňky. Bomba.

Rozšiřitelnost

Např. ve vztahu k modelovému požadavku (řízení kampaní nebo rozvoj internetového marketingu).

 • Cokoliv chybí, není problém si poměrně snadno (bez velkých nároků na technické dovednosti z oblasti vývoje) doplnit. Bezpochyby bude lepší, když celkovou koncepci a základní funkčnost bude zadavatel vytvářet s někým, kdo už něco takového dělal, ale pokud se v tom alespoň trošku najde, postupně si to nejspíš může plně převzít (ne, že by to bylo efektivní).
 • Snadno zjistíme, jestli / jaké pluginy existují na propojení např. s Google Analytics, ale pokud nejsou či nevyhovují, prostředí je přesně na takovéto rozšiřování připravené.
 • Pro efektivní i efektní řešení plánování, průběžného sledování a vyhodnocení je prakticky nekonečný prostor s využitím dalších navazujících nástrojů, jako je Power BI a/nebo jednoduché standardní kancelářské aplikace. 

Řekl bych, že by stálo zato to zkusit. Výchozí nástin řešení.

Námět na zmapování vhodných scénářů

Takže - vidí někdo ve svém reálném okolí činnosti, které opravdu stojí zato automatizovat? Pokud to bude něco zajímavého, rádi se v tom budeme zdarma angažovat. Máme již vyřešenu podporu řízení pomocí úkolů (jen to nikdo nechce používat). Uvítáme náměty či diskusi (argumenty a reálie).

Třeba z té naznačené oblasti - jak řídit marketingovou kampaň (či něco podobného). Jaké máte potřeby a požadavky, jaká ("nesplnitelná") přání, co jste vyzkoušeli za nástroje. Mohla by to být prima zábava. Dle zájmu se tématu můžeme věnovat ve workshopech na přání.

Rádi pomůžeme.