Jak experimentovat na webu a v internetovém marketingu

14. 09. 2020 Petr Opletal

Obvykle metodu pokus-omyl nedoporučujeme. Jenže při práci vůči neurčité skupině lidí, ze kterých primárně potřebujete vybrat ty, se kterým mí smysl se bavit, to zřejmě jinak nejde. Podle chytrých knih existují sofistikované metody, ale nejspíš jsou až moc sofistikované.

Na začátku bezpochyby máme výchozí představu o tom, s jakými lidmi chceme navázat kontakt. Vycházíme z toho, co si myslíme o stávajících zákaznících. Popř. to obohatíme spekulací na téma "ideální zákazník". Vymyslíme si (protože to se od stávajících zákazníků zjistit nedá), jak asi přemýšlí, když hledají informace související s tím, co bychom jim rádi sdělili. A podle toho vytváříme web.

Nemá smysl příliš dlouho spekulovat. Některé postupy prosazují nejdříve provést marketingový výzkum, který pomůže vytvořit "správný" obsah i formu. Jednou pro vždy. V našem pojetí je mnohem důležitější naučit se obě součásti zabudovat do fungování webu - průběžně zjišťovat, co naši potenciální zájemci o spolupráci potřebují, jak přemýšlí a co hledají. Potom jim vyjít vstříc prostřednictví takového obsahu, který najdou při svém hledání. 

Ono se to bude neustále vyvíjet. Proto je potřeba trvale a systematicky reagovat, resp. aktivně působit na cílové skupiny.

Bude dokončeno.