Potřebujete web nebo výsledky?

27. 02. 2021 Petr Opletal

Nepotřebujete web - ten sám o sobě k ničemu není, pokud nepřivádí nové zákazníky. Potřebujete trvalé zlepšování nebo alespoň udržení pozice na trhu. Vyšší efektivnost. Lepší zákazníky. Výkon.

Potřebujete web nebo výsledky?

Potřebujete internetový marketing

 • V B2B jsou klíčem úspěchu akvizice a řízení vztahů se zákazníky (péče).
 • Vždy platilo, že zákazníky je nutno získat velmi intenzívním osobním působením, protože vztah mezi firmami je založen na osobních vztazích. Na důvěře, která vzniká mezi lidmi (viz práce obchodníků). Možná ne vždy a ne zřetelně, ale B2B firma se při nákupu chová jinak, než spotřebitel v retailu. Jednotlivec možná bude důvěřovat značce, ale firma (coby zákazník) to nedokáže (konkrétní člověk, který případně podepisuje smlouvu, tak samozřejmě postupovat může).
 • Takže případný web - pokud se firma vůbec rozhodla, že jej chce - prozatím funguje na naprosto jasném principu - je to vyšperkovaná vizitka toho, jak je firma skvělá.

Na tom není nic špatného. Jenomže takový web neposkytuje žádný měřitelný užitek. A to by v 21. století měl, neboť doba se změnila. Potřebujeme převést osobní budování osobních vztahů do té polohy, aby konkrétní osoba - a je stejně jako dřív lhostejné, pro kterou firmu právě pracuje - měla dostatek důvodů předpokládat, že je výhodné s námi spolupracovat.

 • Má jistotu, že o našich produktech ví všechno potřebné.
 • Ví, že jsme firma, se kterou se dobře spolupracuje.
 • Má dostatek informací o tom, proč naše produkty pro některé způsoby použití poskytují nejlepší poměr výkon / cena.
 • Tedy spolupráce jeho aktuálního zaměstnavatele s námi je pro něj výhodná - umožňuje mu dostahovat v jeho práci dobrých výsledků s přiměřeným úsilím a rizikem.

Takto bychom měli chápat budování vztahů mezi kupujícími a firmou. 

Marketing B2B firmy

Cíl a zadavatel marketingu.

 • Cíl je zlepšít výkon firmy (vydělávat peníze v dlouhodobém horizontu - zisk jako náklad na přežití - má to mnoho souvislostí, významů, podmínek a důsledků). Marketing to dělá v klíčové oblasti - ekonomická efektivnost produktového a zákaznického portfolia.
 • Zadání pro marketing poskytuje podniková a marketingová strategie (strategický tým, interpretující dlouhodobé zájmy majitelů).
 • Jedním z nástrojů realizace marketingových záměrů / aktivit je internetový marketing.
  • Nemusí to být zřejmé u "web-u", ovšem pokud to spráně pojmenujeme "internetový marketing", je nadevši pochybnost jasné, že se nejedná o jednorázovou akci, ale o proces (viz Web není nikdy hotový).
  • Web je v tomto procesu fakticky "jedno kolečko soustrojí", které musí fungovat v souladu s ostatními činnostmi.
  • Musíme mít jasno, co od webu/IM očekáváme. Občas se to zjednoduší na nové co nejlepší zákazníky, což je pravda v dlouhodobém horizontu. Průběžně - právě jako prostředek pro zvyšování účinnosti našich aktivit - jsou podstatným výstupem IM informace o vývoji trhu - jak se vyvíjí názory a postoje zákazníků a jiných zájmových skupin. 

Na základě diskuse o tvorbě / inovaci webu.

Jak na tvorbu / inovaci webu

Jednoduše - srovnejte si, co opravdu potřebujete.

 • Dnes téměř nikdo nepotřebuje "web" (rozumí se "navštívenka").
 • Internetový marketing musí dělat lidé, kteří tomu rozumí (výkon/cena).
 • Jediným smysluplným řešením je outsourcing komplexní internetové komunikace, možná akvizice, možná ještě víc (nikoli v defomované podobě "Zloduchu Řimbuchu služ!", ale formou efektivní spolupráce).

Jisté je, že outsourcovat něco tak výsostně strategického, jako je marketing (či jeho součásti) je sporné. Alternativou je rezignovat nebo to dělat nepřijatelnou svépomocí.

 • Stačí korektně nastavit spolupráci s poskytovatelem. A je vlastně celkem jedno, jestli je interní nebo externí, pokud uplatníme procesní přístup.
 • Rozvíjet své dovednosti v řízení internetového marketingu.
 • Pochopit, že je výhodné motivovat poskytovatele k tomu, aby IM poskytoval co nejvyšší užitek (na konci článku je vysvětleno, k čemu motivuje hodinová sazba a proč není potřeba se bát, že zaplatíte vyšší než tržní cenu).

Problém může být najít vhodného partnera. Zkuste si promluvit s námi - když nic jiného, rádi poradíme nebo pro vaše potřeby zadarmo adaptujeme metodiku pro výběr partnera pro tento typ aktivit.