Projekty a externí dodávky

07. 04. 2023 Petr Opletal

Když potřebujete získat něco nestandardního, nestačí tomu říkat projekt. A už vůbec to nestačí, když věcný obsah musí z největší části zajistit externí subjekt. Řízení externích dodávek je specifickou disciplínou v rámci projektového řízení.

Projekty a externí dodávky

Částečně se toto téma týká i zmatků v přístupu k řízení projektů (co musí zvládat projektový manažer, ...). Z diskuse o "produktovém" přístupu k řízení projektů vyplývá i potřeba ptát se, čím se liší projekty primárně realizované externím subjektem od "obyčejných" (interních). Dosud ve spoustě organizací znamená "projekt" nákup komplexní dodávky, představující akci, za které nechceme nebo nemůžeme nést zodpovědnost. Např.

  • Implementace nového IS.
  • Správa železnic potřebuje udělat tunel nebo postavit koridor.

Takovéto akce (kde obvykle bude nutno zkoordinovat velmi mnoho dílčích aktivit, z nichž většinu zajišťují dodavatelé) je potřeba řídit výrazně jinak, než typický lokální projekt, kde jsou aktivity prováděné externími subjekty buď okrajové nebo skryté standardním systémem nákupu.