Základní pojmy IT

Provizorní.

ASP - Active Server Pages

Technologie firmy Microsoft, která rozšiřuje klasické HTML stránky. Umožňuje vložit do HTML stránek programový kód, který je při žádosti o stránku zpracován na straně serveru. Takto se často realizuje část aplikační logiky internetových aplikací. Výsledek je zaslán zpět internetovému prohlížeči ve formě obyčejného HTML kódu.

ASP (Application Service Provider/-ing)

Viz též SaaS

Poskytovatel (nebo "poskytování") aplikačních služeb. Analogie ISP, pokročilejší stupeň služeb na Internetu (v prvních fázích vývoje). Viz outsourcing. Nová forma poskytování funkčnosti - defacto software jako služba.

BI (Business Intelligence)

Soubor nástrojů a postupů umožňující efektivní analýzu obchodních (firemních) dat.

CRM (Customer Relationship Management)

Procesní oblast (soubor povinností) pro aktivní řízení vztahů se zákazníky ve všech kontaktních bodech, s účelem navázání oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu. CRM vyžaduje zákaznicky orientovanou podnikovou strukturu, procesy a celou podnikovou filozofii. Má za cíl poznání zákazníka, tedy jeho chování a  potřeby a následné vyhodnocování těchto údajů pro udržení stávajících a získání nových zákazníků.

EDI (Electronic Data Interchange)

Systém výměny elektronických strukturovaných dokumentů (objednávky, faktury, avíza…) mezi aplikacemi nezávislých objektů. Vlastní přenos dat a  další služby zajišťuje třetí subjekt, tzv. VAN operátor. Použití nachází tato technologie především v systémech řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů (SCM -Supply Chain Management).

ITIL (IT Infrastructure Library)
Rámec přístupů k zajištění dodávky kvalitních IT služeb za přiměřených nákladů, který vychází z nejlepších praktických zkušeností. Knihovnu spravuje organizace Office of Government Commerce a je šířena formou knih, CD, školení, konzultací a certifikací. ITIL je v současnosti již de-facto mezinárodním standardem pro oblast řízení IT služeb.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.