Úroveň zpracování informací

Výkonnost organizací závisí na kvalitě rozhodování.

Originální text obsahuje příliš mnoho odkazů na nepřevedené stránky. Provizorně bez odkazů.

Chytrá rozhraní

Potřebujeme zvýšit produktivitu organizací. Ta je závislá na úrovni (účinnosti, komplexnosti, kvalitě) zpracování informací. Klíčovým prvkem je interakce (rozhraní) mezi informačními systémy a uživateli. Co s tím:

 • Zamysleme se nad tím, čím rychle a výrazně zvýšit ekonomickou efektivnost.
 • Odstraňme plýtvání kapacitou - to znamená především používat aplikace k tomu účelu, ke kterému jsou určeny, nesnažit se je přinutit dělat něco jiného.
 • Když je potřeba funkčnost, hledat způsob, jak využít standardní (doplníme).
 • A naopak, když standardní nestačí, nebát se využívat data alternativními technikami (doplníme).
 • Především zvládnout dostatečně standardní aplikace ... ovšem co nejrozumnějším způsobem ... dobře si rozmyslete, jestli se lidé mají naučit, co všechno standardní aplikace umožňují a má být na nich, aby to dle vlastního uvážení uplatnili ve své práci nebo zda mají být vytrénováni v závazných postupech, jak používat informační technologie ve své práci (což nijak nezpochybňuje nezbytnost toho, aby lidé uměli číst a psát ... resp. aby např. znali efektivní metody pohybu ve formuláři či dokumentu, dovedli v nabídce najít tu funkci, kterou mají použít atd.).
 • Inteligentní dokumenty - jak radikálně zefektivnit rutinní (a náročné) úkony.
 • K čemu je který typ aplikace
  • Textový procesor
  • Tabulkový procesor

Viz též

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.