Spolupráce vzdálená i blízká

Jak využívat Teams efektivně a zlepšovat se v tom.

Proč používáme MS Teams

To je jednoduché.

  • Klientům doporučujeme využívat možností Microsoft/Office 365.
  • MS Teams jsou uspokojivě použitelný nástroj.
  • Slušně spolupracují s ostatními aplikacemi, které využíváme.
  • Dobrá integrace s MS Forms, což považujeme za zásadní.
  • Lze je rozšiřovat (přidávat funkčnost).

A hlavně nepovažujeme za efektivní vynakládat desítky člověkodnů práce na prozkoumání a "ochočení" jiných nástrojů.

Obsah sekce

Výpis podřízených stránek.

Velmi předběžný obsah metodiky pro TEAMS. Prozatím je jedna dílčí sekce jak pro obecné informace (návody, doporučení atd.), tak pro postupy při spolupráci, tak pro základ podnikové metodiky. Vzniká převodem metodiky z projektu rozvoje používání Teams. Prozatím tady nic není, měla by se sem přesunout všechna doporučení, která jsou nyní rozptýlená po článcích.

Aktuální publikované stránky

Teams - spolupráce a komunikace