Svět kde vládnou zákazníci

Od průmyslové revoluce do postindustriální společnosti.

Kotler - Změna charakeru ekonomiky

Svět se změnil - dříve byl na prvním místě výrobce a produkt. Bylo možné vyrábět, všechno se prodalo. V přechodném období nás okolnosti donutily chovat se k zákazníkům "slušně" a k řízení výroby opatrněji. Vzápětí se stal zákazník skutečně určujícím faktorem. Obrazně řečeno - nejdříve musíme mít/získat zákazníky, teprve potom můžeme začít stavět továrny.

Převis volného kapitálu a kapacit

Na Zemi je údajně mnohonásobek výrobních kapacit oproti tomu, co je lidstvo schopno spotřebovat. Rozhodně víc, než potřebuje. Což je žádoucí, protože to vytváří tlak na nové efektivnější metody výroby statků, které chceme spotřebovávat.

 • Co je jinak než dříve?
  • Poptávková ekonomika se změnila v nabídkovou.
   Převis poptávky v převis nabídky. Je snadné změnit dodavatele, je těžké najít a udržet si zákazníka.
  • Stabilita v turbulence.
  • Nákladový svět ve výkonový.
 • Firmy musí reagovat rychleji.
  • Změna se stala jedinou jistotou.
  • Naučit se předvídat (Drucker).

Skončila éra nákladové tvorby cen

Dle P. F. Druckera smrtelný podnikatelský hřích.

 • Zákazníky nezajímají vaše náklady. Natož váš zisk.
 • Dokáží spočítat, jakou pro ně má hodnotu to, co potřebují.
 • Tím se otevírá příležitost podílet se na jejich úspěších.

Protože potřebují čím dál častěji něco, co jim naše konkurence neumí dodat v potřebné podobě a/nebo čase. 

Zejména rychlost dodávky bude nejspíš čím dál důležitější.

 • To, co potřebujeme nejpozději zítra, je pozítří k ničemu.
 • Když do budeme mít už dnes, vyděláme ne desetkrát, ale stokrát tolik.

Bude zásadní, jak budeme schopni řídit využití svých kapacit.

Standardní plnění jsou nezajímavá

Výkon (či přesněji optimální poměr výkon/cena) určují dodavatelé. Ti v nové ekonomice rozumí a dokáží analyzovat potřeby zákazníků ve "své" oblastni lépe, než sami zákazníci. Také na trhu se orientují lépe.

 • Platí to pro dodávky standardních plnění.
 • Násobně pro nové technologie.
 • Mnohonásobně pro řešení, která odstraňují kritická omezení.
  Typicky nástroje podporující rozvoj systému řízení nebo sofistikované služby.

Dodavatelé se budou muset naučit nezneužívat své informační výhody ke krátkodobému prospěchu a využívat ji k budování a posilování dlouhodobé důvěry. Zákazníci se budou muset naučit posuzovat úplně jiné aspekty potenciálu dodavatele než dříve.

Rozumíte své práci. My také.

Baví nás to. Máme radost, když věci fungují. Rádi sdílíme zkušenosti.

Cena: Přiměřená

Chci vědět víc

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.
Rádi bychom poprosili ty, komu připadnou informace uváděné v metodice užitečné nebo sporné či mají jiné zkušenosti či mohou doplnit chybějící zdroje, aby se ozvali. Rádi budeme spolupracovat na dalším zlepšování nebo propojíme naše stránky s vašimi.