Snažíme se maximálně zjednodušit a zefektivnit zadání a provedení úpravy. Jednoduché změny se týkají jedné stránky, komplexní znamenají úpravy, popř. přidávání a rušení více stránek. Každá úprava musí být před provedením naplánována a schválena. Bude se k tomu využívat systém správy úprav, který je přímo součástí spravovaného webu. 

Zadání úprav stávajícího obsahu

 • Záměr úpravy by měl identifikovat stránku, které se týká (bude možno přímo ze stránky).
 • Popisuje nežádoucí stav (citace, přesné určení).
 • Navrhuje řešení.
 • Vznikne zadání (jednoznačné určení toho, co se má udělat, viz ...).

Požadavek na nový obsah

 • Je potřeba zařadit novou položku. Mezi již existující - např. informační štítek o nově popsané výhodě produktu (tedy na stránku obsahující seznam výhod). 
 • Doporučený postup - zadavatel předá úplné podklady -  úplně všechno, co o novém obsahu ví. Formuluje své požadavky (ne "návrhy"), co by mělo podobou nové položky být dosaženo.
 • Správce dohledá relevantní upřesňující informace.
 • Předběžně zmapuje vazby (s čím nový obsah souvisí).
 • Společně formulují zadání.
 • Jakmile je zadání schváleno, úprava je provedena.
 • Analogicky pro nové stránky či komplexní zásahy (např. nový produkt do katalogu).

Zadání

 • Čeho má být dosaženo. Proč. Související požadavky (omezení).
 • Souvislosti (věcné).
 • Úplné podklady / informace.
 • Upřesňující informace (data z vyhledávání, informace od konkurence, z obecných zdrojů).
 • Stránky, se kterými nový obsah souvisí.
 • Rámcové vymezení - jaký typ obsahu, vzory zobrazení, specifické požadavky.

Možnosti spolupráce na řízení úprav

 • Aktuálně prostřednictvím písemného či osobního (telefon apod.) požadavku.
 • U každé změny tlačítko ve významu "připomínkovat", pomocí kterého bude možné změnit i stav. Plus tlačítko "Iniciovat novou změnu" (přímo na stránkách po přihlášení).
 • Později nějaká lepší forma editace.