Panel s kartami, obsahujícími ikonu/obrázek, číslo (které se při zobrazení "protočí" - číslo se mění od nuly po zadanou konečnou hodnotu) a text. Číslo i text jsou uváděny ve stylu hlavičky (heading) kvůli významu daných slov při indexaci.

[Nutno doplnit hodnoty stylu ... výška, ...]

Na úrovni celého panelu lze nastavit (s cílem jednotného vzhledu karet)

  • Šířku obrázku v procentech šířky karty. Výška ...
    Nevyplněná hodnota by mohla nechat obrázek v původní podobě. Asi je potřeba obrázek přizpůsobit tak, aby se zobrazil vhodným způsobem ... to by se asi také mělo dát nastavit (zapnout ... standardně by se mohlo počítat s tím, že editor přidá obrázky ve stejné výšce).
    Jde o změny velikosti při změně rozlišení.
    Nutno upřesnit.
  • Úroveň nadpisu (heading) pro číslo.
  • Úroveň nadpisu pro text (kvůli uvažované délce textů).

Pravděpodobně by byla užitečná i rychlost "protočení" (čas, po který se budou čísla zvyšovat)