Aktuální verze - spojení s iniciálním výpisem kontaktních údajů "Zavolejte nám". Předpokládá se, že nebude mít vlastní hlavičku, navazuje přímo na hlavičku stránky.

Souhlas se zpracováním OÚ je udělán analogicky provizorně - text ve složených závorkách se vymění za totéž, ale s odkazem na vybranou stránku.

Vzhled a obsah podle HAKO.
Původně kvůli tomu, že chceme/potřebujeme hypertextové odkazy, byla použita "Description" (odpublikovaná sekce "Spojte se s námi" ... což je špatně (textové zadání, nerespektuje případnou aktualizaci dat).
Ideálně vlastní (vnitřní) typ obsahu (blok "Call us") ... nejlépe něco, kde by byl libovolný počet položek, které se potom vypisují jako řádky (aby se daly vyhodit, pokud pro ně není ta cílová adresa) ... a použije se zástupná syntaxe.

V textu se to, co je uzavřeno ve složených závorkách (dočasné řešení) nahradí hodnotou.

Hodnota pro mailovou adresu se získá v pořadí [Contact Mail] - [Contact Send To] - [HomePage -> Footer | Contact Email], telefon jenom [Contact Phone] - [HomePage ...]

Požadavek: Musí tu být uveden kontatkní email (který se použije pro ), který se může lišit od toho, na který se mají posílat vzkazy / formulář) ... ale typicky se lišit nebude. A pokud by nebyl ani jeden, použít kontaktní mail ze siteSettings. Telefon analogie.

Vlastní typ obsahu je "omezený" (vzhled příslušné části), ale vždy se dá zredukovat a dát tam zpět tu sekci s Description.