Originál popisu práce s obrázky (v angličtině). 

V rámci reakčního systému je k dispozici knihovna pro objekty, na které se můžete odkazovat. V té se obrázky spravují, např. hromadně nahrávají, uspořádávají do složek apod. Pokud potřebujeme použít někde obrázek, vybírá se z této knihovny, ale lze přímo na místě obrázek přidat. Např. když přidáváme obrázek do textu a není v knihovně, stačí použít tlačítko Upload/Nahrát a přidat další obrázek. Je dobré jej dát na správné místo a případně mu dát i vhodný název.

Složky jsou výhodné pro zobrazení obrázků formou galerie nebo prezentace. Do knihovny lze umístit i jiné typy objektů (např. dokumenty či jiné soubory ke stažení, na které se potom lze odkázat). Práce s knihovnou je intuitivní - pomocí šipek lze složky rozbalovat, zobrazit si (popř. klepnutím na název) vlastnosti objektu, případně jeho obsah zrušit a nahrát jiný (předpokládá se stejného významu).

Změna názvu obrázku nemá vliv na jeho užití.