Běžná obsahová stránka. Bude mít obsah. Může mít podřízené stránky. Obvykle se objeví v navigaci. Pokud není vyloučena nebo na takové úrovni, kde se již do navigace nezahrnuje.

Proto je potřeba správně nastavit parametry navigace.