Visitor / Návštěvník

Keywords / Hledaná slova

Captured by / Co zaujalo

Rozumí se v případě vyhledávání, popř. pokud se jedná o stránku, která je primárně odkazovaná z jiných stránek webu - co návštěvníka přimělo na tuto stránku přejít. Tedy "předchozí kontext".

Expectation / Očekávání

Toto je nejdůležitější část - zde je potřeba vyjasnit

From where / Odkud

 

Intention / Záměr

  • Každá (marketingově aktivní) stránka by měla vést k akci. Minimálně musíme dát návštěvníkovi možnost, aby řekl, zda pro něj je stránka přínosem. To má na stránkách MS a většina obdobných webů ... na konci každé stránky je možnost se vyjádřit. Má to tak také spousta oficiálních stránkek, např. gov.uk
  • Popř. se zeptat na to, co není jasné, navrhnout, co je potřeba doplnit - typicky kontaktní funkce zápatí nebo bubliny pro dotaz/připomínku či sdílení na sociálních sítích (dané stránky).
  • Např. stránky, u kterých se předpokládá, že je návštěvník otevřel při svém vyhodnocování, zda s námi spolupracovat, by měly vést k navázání kontaktu. Typicky stránka O nás / Historie
    • Předpokládá se, že tuto stránku si otevře pouze ten, kdo se chce ujistit, že organizace, jejíž web navštívil, je přijatelně důvěryhodná. Případně hledá styčné body. Takže by možná bylo dobré nabízet možnosti ověřit si reference.
    • Na konci takové stránky by měla být CTA "Zkusme to spolu", vedoucí na poptávku (nebo kontaktní formulář).
    • To je konverze - splnění marketingového účelu stránky.