Hlavní název stránky (každého prvku v obsahu webu) - první povinné políčko v hlavičce formuláře. Takto se stránka zobrazuje v navigaci administrace a pokud není tento název přepsán, 

Titles

Navigation Title

Pokud v navigaci má být jiný text, než je hlavní název stránky. Typicky kratší.

PageDescription

Používá se pro bubliny v navigaci a ve výpisu stránek. Měl by obsahovat hodně stručnou charakteristiku

...

Navigation

Page Menu Out

Pokud nechceme, aby se stránka objevila v navigaci

Navigation Button

Když se v navigaci má zobrazit jako tlačítko.

Navigation Prevent Children

Nemá se vytvářet dropdown navigace.

...

XML Sitemap Configuration

Page Hide From Sitemap

Stránka se nemá uvádět do výpisu pro roboty.

Page Hide From User Map

Stránka nebude ve výpisu obsahu web (či větve) pro uživatele.