Když se přihlásíte, měla by se otevřít stránka s přístupem na obsah. Pokud se zobrazí seznam přesměrování, tak si ho prosím nevšímejte a klikněte na tu větev, se kterou chcete pracovat. Měla by se zobrazit obdobná stránka, na které je vlevo strom webu a vpravo obsah aktivního uzlu (tedy zvýrazněné / vybrané položky ve struktuře webu).