Změny typů obsahu

Při nějaká komplexní změně vytvořit nový a mít možnost nechat oba a přenést obsah ...