Podpora tvorby nabídek

Vytvářejte nabídky rychle a jednoduše. Pomocí inteligentních šablon.

Individuální řešení pro řízení obchodních příležitostí - sofistikovaná funkčnost pro návrh nabídkové ceny a tvorbu i velmi komplexních nabídek v nejvyšší možné kvalitě.

 • Standardní platforma (MS Office) a databázové zpracování.
 • Přirozená součást kancelářských aplikací.
 • Inteligentní průvodce a plně parametrický systém pro kalkulaci.
 • Data jsou ve strukturované podobě a propojena na ostatní systémy.

Jedno tlačítko

Nejčastěji se stávající či nový zákazník ozve telefonicky či elektronickou poštou. 

 • Máme možnost založit poptávku např. přímo z rozhraní MS Outlook (kam přijde ten mail). Pokud je spouštěcí událostí telefonát, lze použít průvodce, který pomůže při komunikaci se zájemcem na nic nezapomenout a automaticky vytvoří výchozí záznam.
 • Obchodní případ a k němu patřící nabídku lze vytvořit přímo z doručené či odeslané zprávy - najde či vytvoří se zákazník (pokud je propojený podnikový informační sytém, tak i v něm), založí se nový obchodní případ a zpracují se zákazníkovy požadavky. Popř. je vyvolán průvodce, který si vygeneruje skript pro doplnění chybějících údajů. 
 • Systém automatizuje ukládání příloh (např. ve firmě, která vyrábí reklamní cukrovinky, jsou součástí dokumentace grafické podklady pro návrh a výrobu obalů předané zákazníkem). Při uložení do cloudu je výhodné si se zákazníkem vyměňovat jen odkazy.
 • Komunikace i tvorba finální nabídky probíhá prostředky MS Office 365.
 • Data jsou uložena v cloudové databázi, ke které je navíc nativní i webové rozhraní.
 • Synchronizována (dle možností) s podnikovým informačním systémem (a samozřejmě všemi dalšími databázemi, kde se tato data vyskytují.
 • Nabídky tak lze vytvářet extrémně rychle, což představuje konkurenční výhodu.
 • Termíny a návaznosti hlídá systém.

Navrhněte správnou cenu

V některých oborech se nabídková cena stanovuje snadno. V jiných je to poměrně komplikované.

 • Např. u reklamních čokolád je cena výrazně ovlivněna množstvím, ve kterém se bude vyrábět privátní obal.
 • U mnohých výrobků si zákazník vybírá komponenty (popř. materiál).
 • Nabídku lze vytvořit ve variantách pro různé konfigurace. Pro každou použít jinou ilustraci či popis.
 • Kalkulační mechanismus musí být jak produktivní, tak flexibilní (tedy jak používat a upravovat šablony, tak skládat zcela individuální konfiguraci).
 • Komponenty (jejich ceny a normativy spotřeby) se musí používat z podnikového informačního systému (pokud tam jsou). Protože z té nabídky budeme chtít vytvořit výrobní příkaz.
 • A měli bychom při tvorbě nabídek (termínů) zahrnout i využití kapacit.
 • Ve výpočtu lze zohlednit další faktory (např. sezónu a vytížení kapacit, požadavek na termín, vztah se zákazníkem či typ obchodního případu), které mají vliv na cenu. Tak, aby cenotvorba každé zakázky byla plně zdokumentována.

Struktura dat umožňuje promítat do návrhu ceny i očekávání různých typů zákazníků (tedy podle typu zákazníka lze pro obdobné výrobky nastavit různé úrovně marže / příspěvku na krytí). Společně s nástrojem získáte i velmi sofistikovanou metodiku cenotvorby. Včetně možnosti analýzy úspěšnosti nabídek.

Nabídka podle šablony Wordu 

Systém může vygenerovat standardní nabídku v obdobném formátu, jako bude faktura. 

Jenže požadavky na úpravu nabídkových dokumentů mohou být značně vysoké, rozhodli jsme se použít opačný přístup, než obdobná řešení (která dávají k dispozici návrhář výstupních sestav, se kterým obvykle neumí zacházet ani jejich vlastní lidé).

 • Pro vytváření nabídek využíváme MS Word - pomocí šablony a doplňku, který do ní převede kalkulaci (ve všech nabízených variantách).
 • Šablonu si můžete upravit dle vlastního uvážení. Výchozí pro vás připravíme. 
 • Můžete jich mít kolik je libo.
 • Data obchodního případu se do dokumentu vkládají pomocí zástupných prvků.
 • Tento způsob nabízí neomezené možnosti úprav. Když budeme rozšiřovat strukturu údajů v kalkulaci, je velmi jednoduché tyto úpravy promítnout do vytváření nabídky.
 • Hotový dokument se s využitím doplňku převede na PDF a odešle zákazníkovi.
 • Lépe se uloží na extranetu a zákazníkovi se pošle jenom odkaz.
 • V ideálním případě umožníme zákazníkovi, aby si nabídku vytvořil sám. Prostě mu rozhraní pro určení specifikace na extranetu zpřístupníme. Pochopitelně bez interních parametrů.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.