Rozběh a rozvoj controllingu

Systém ekonomického řízení dlouhodobě zvyšuje ekonomickou efektivnost.

Podmínkou nasazení metod ekonomického řízení je správné fungování motivačního systému. Znát hodnotu svých lidí. Jejich motivy. 

  • Perfektně jim vysvětlit, co a proč mají dělat. Naučit je vše, co potřebují umět.
  • Vytvořit podmínky pro součinnost. Pomáhat. 
  • A řídit jejich výkon.

Ekonomické efektivnosti firmy lze dosáhnout jen efektivní prací lidí.

Zásadní změna přístupu k ekonomické efektivnosti a hodnocení výkonu

Naučíme vás poskytovat lidem zpětnou vazbu. Umožníme přijímat racionální rozhodnutí. Podložená a promyšlená. Poskytneme vám model vývoje firmy a jejího výkonu pro snadnou analýzu a snadné plánování s možností variant vývoje.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.