Ceny správy informačních technologií

Platíte za to, že technologie fungují, nikoli za "zásahy".

Možnosti a součásti služby Cena v Kč
bez DPH
Analýza, návrh, koncepce spolupráce. zdarma
Informační strategie, plán rozvoje, řídící dokumentace správy IT zdarma
Systematická péče o optimální stav vybavení. zdarma
Paušál vyjadřuje měsíční hodnotu toho, že vaše technologie jsou funkční, nezklamou vás, dělají to, co očekáváte.
Uživatel a jeho primární osobní zařízení 750
Další zařízení uživatele 100
Samostatné zařízení (tískárna, plotter, kiosek, ...) 250
Server 950
Sleva za hodinu výpadku z naší viny 500

 

Konečná cena bude vždy individuální. Viz detailní popis.

IT mají fungovat. Nejen to - nemáte s nimi zápasit. Naučíme vás je efektivně využívat. Není to nákladová položka, ale zásadní faktor výkonu, jehož přínos lze vyjádřit a nutné měřit. Není to úplně jednoduché, ale při troše dobré vůle to v delším horizontu jde. Naučíme vaše IT peníze vydělávat. Obchod je dobrý, když je dobrý pro obě strany. 

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.