Jak ovlivnit úsilí lidí

Podnikový workshop - jak skutečně řídit tým. Otázky, otázky, … příležitost pro hledání odpovědí.

Název: Moderní přístup k řízení výkonu
Aneb: Víte, jaký je rozdíl mezi motivací a stimulací?

Alternativní názvy
Korektní podoba práce s lidmi
Hodnocení a stimulace výkonu
Výkon21(„na jednadvacátou“ … obrazné vyjádření „pro 21. století“)

Forma: Workshop | Aktivní vstup do problematiky
Minimum výkladu - získávání informací a dle možnosti i dovedností účastníků probíhá interaktivně při řešení praktických (vašich reálných problémů - z toho důvodu je nutná poměrně rozsáhlá příprava).

  • Studijní materiály předem. Příprava. Hloupý není ten, kdo se ptá.
  • Začíná se modelovou analýzou/řešením reálných případů z aktuálního provozu firmy (learning by doing). Na začátku i na konci anketa snažící se vyhodnotit změnu názorů. Dobrovolný následný průzkum indikovaných potřeb a námětů.
  • Sporná/nejasná témata se řeší diskusí - otázkami, o kterých lze diskutovat i následně na diskusním fóru workshopu.
  • Aktivita se očekává především od účastníků. Vyhodnocení jejich přístupu (potenciálu konkrétních osob a potřeb jejich týmů) je významná složka výsledků (výstupů) akce.
  • Podkladem je modelová směrnice pro hodnocení/řízení výkonu a některá související pravidla (alespoň orientačně).
  • Výstupem je reálná platná koncepce - návrh zásad a postupů, požadavky na podporu (nástroje), návrh příslušné řídicí dokumentace (směrnice a metodik) a procesního modelu. Plus plán dalšího rozvoje dovedností konkrétních týmů.

Skutečný workshop.

Příprava min. 6 týdnů, obvykle 8 týdnů. Max 12 účastníků.

Bude doplněno dle zájmu.

90 tis. Kč bez DPH

Vyplatí se umět skutečně řídit výkon.