Naučte se řídit čas a priority

Řízení času (time management) je znamená rozhodovat o využití kapacit (úsilíú) podle toho, jaký užitek ta která činnost přináší. Uspořádat si priority a znát hodnotu času.

50 tis. Kč bez DPH

Efektivní využívání času je kritickou podmínkou úspěchu.

Nejdříve je nutno udělat si jasno v tom, co lze a co nelze řídit. Vyzkoušet, jak se dá co ovlivnit. Vyjasnit si, jakým způsobem hodnotit záměry a povinnosti.

 • Plán je nástroj vytváření budoucí skutečnosti (přestože bude jiná, než plán).
 • Čas má svoji hodnotu.
 • Pro správu priorit je klíčovým předpokladem analýza/řízení faktorů úspěchu.

Pro výkon organizací je rozhodujícím faktorem úroveň využití kapacit - nejen neplýtvat, ale především je využívat pro perspektivní záměry. Což začíná klasifikací příležitostí. Je naprosto zásadní plánovat - nejlépe správně. Plán neustále upřesňovat/aktualizovat. Na všech úrovních, včetně jednotlivců. Je dobré to umět a průběžně zlepšovat jak dovednosti, tak nástroje.

Název: Priority21(„na jednadvacátou“ … rozumí se „pro 21. století“)

Alternativní názvy
Time management - jak přestat plýtvat kapacitami.
Řízení času na úrovni organizace.

Forma: Série seminářů či webinářů - Aktivní vstup do problematiky
Jednotlivé tématické celky (fáze pochopení systému řízení priorit a základních technik).
Každý celek končí zadání toho, co je potřeba do příště vyzkoušet či zkusit zavést. Včetě dohody, kdy je rozumné pokračování.

Je nutno vysvětlit deformace a sjednotit chápání:

 • Vysvětlení (stručné) standardního pojetí.
 • Zkušenosti z uplatňování doporučených postupů.
 • Výklad - analýza skutečných potřeb.
 • Vyjasnění způsobu ocenění přínosu aktivit, na které se spotřebovává čas.

Polovina času na řízenou diskusi podle předem formulovaných a průběžně doplňovaných/upřesňovaných otázek.

 • Sporná/nejasná témata se řeší diskusí - otázkami.
 • Od účastníků se očekává přiměřená aktivita - že budou výklad doporučeného pojetí (nikoli "standardních" přístupů) aktivně komentovat a upřesňovat (ptát se).
 • Studijní materiály předem. Příprava. Hloupý není ten, kdo se ptá.
 • Diskuse k reálným zkušenostem.
 • Formulace doporučených následných postupů, popř. pokračování rozvoje (rozumí se dohoda na "ověření" doporučených pravidel a průběžné & následné diskusi o zkušenostech).

Toto téma není reálné procvičovat na simulovaném příkladu (krom zjednodušených fiktivních scénářů), je nutné se pokusit klíčové techniky a zásady zavést do firemní praxe. Získání | rozvoj | ověření praktických dovedností je možné pouze vlastní adopcí. Ta bude velmi individuální. Asistence je možná formou "dohledu", také zcela individuální.