Naučte se řídit sebe sama

Tzv. "řízení času" (time management) je ve skutečnosti rozhodování o využití vlastního času a úsilí podle toho, jaký užitek ta která činnost přináší.

20 tis. Kč bez DPH

Efektivní využívání času je kritickou podmínkou úspěchu.

Nosíte své priority v hlavě? Máte pocit, že by se dal čas využít lépe? Nejdříve je nutno udělat si jasno v tom, co lze a co nelze řídit. Vyjasnit si, jakým způsobem bude člověk se svými záměry a povinnostmi pracovat.

 • Pochopit, že skutečnost bude (téměř) vždy vypadat jinak než plán.
 • Že je velmi obtížné naučit se správně odhadnout časovou náročnost.
 • Nemluvě o nutnosti trvale zdokonalovat využívání rezerv.

Z toho všeho plyne, že pokud se jednou rozhodnu svůj (neřkuli cizí) čas řídit, budu jej muset plánovat a s tímto plánem pracovat.

Název: Čas21(„na jednadvacátou“ … rozumí se „pro 21. století“)

Alternativní názvy
Time management - jak přestat plýtvat časem.

Forma: Série seminářů či webinářů - Aktivní vstup do problematiky
Jednotlivé tématické celky (fáze osvojení/adopce technik) s odstupem.
Každý celek končí zadání toho, co je potřeba do příště vyzkoušet či zkusit zavést. Včetě dohody, kdy je rozumné pokračování. Viz
Je nutno vysvětlit deformace a sjednotit chápání:

 • Vysvětlení (stručné) standardního pojetí.
 • Zkušenosti z uplatňování doporučených postupů.
 • Výklad - analýza skutečných potřeb.
 • Vyjasnění způsobu ocenění přínosu aktivit, na které se spotřebovává čas.

Polovina času na řízenou diskusi podle předem formulovaných a průběžně doplňovaných/upřesňovaných otázek.

 • Sporná/nejasná témata se řeší diskusí - otázkami.
 • Od účastníků se očekává přiměřená aktivita - že budou výklad doporučeného pojetí (nikoli "standardních" přístupů) aktivně komentovat a upřesňovat (ptát se).
 • Studijní materiály předem. Příprava. Hloupý není ten, kdo se ptá.
 • Diskuse k reálným zkušenostem.
 • Formulace doporučených následných postupů, popř. pokračování rozvoje (rozumí se dohoda na "ověření" doporučených pravidel a průběžné & následné diskusi o zkušenostech).

Toto téma není reálné procvičovat na simulovaném příkladu (krom zjednodušených fiktivních scénářů), je nutné se pokusit klíčové techniky a zásady zavést do osobní praxe. Získání | rozvoj | ověření praktických dovedností je možné pouze vlastní adopcí. Ta bude velmi individuální. Asistence je možná formou "dohledu", také zcela individuální.