Naučte se řídit sebe sama

Tzv. "řízení času" (time management) je ve skutečnosti rozhodování o využití vlastního času a úsilí podle toho, jaký užitek ta která činnost přináší.

Dohodou

Individuální trénink a podpora

Nosíte své priority v hlavě? Podle čeho jsou uspořádané? Máte pocit, že by se dal čas využít lépe? Co k tomu potřebujete umět?

[Rozvoj dovedností na úrovni organizace a u řídících pracovníků je jiné téma.]

Na základě zkušeností nám vychází, že pro skutečnou změnu v organizaci vlastního života je nutný individuální trénink a podpora. Někdo tomu říká "mentoring" nebo "koučink". Jsme si jisti, že aby člověk něco uměl (zvládnul), tak se to musí naučit. Potom dle potřeby dovednost rozvíjet nebo udržovat. V této disciplíně se osvědčuje pouze hodně intenzívní learnig by doing.

Název: Můj čas21(„na jednadvacátou“ … rozumí se „pro 21. století“)

Alternativní názvy
Time management - jak přestat plýtvat časem.

Forma: Série konzultací - individuální rozvoj dovedností.

  • Rozbor současné podoby práce.
  • Vytvořit podmínky.
  • Analýza využití času.
  • Praktické plánování.
  • Priority.

Některé fáze se budou prolínat. K dílčím dovednostem je nutno se vracet a upřesňovat. Zlepšovat práci s nástroji.