Systém správy obchodních informací

Inteligentní způsob získání a zpracování dat o práci obchodu a marketingu.

Zajímá mě to!

Nechte kontakt. Ozveme se.

 1. Přehled o zákaznících.
 2. Přehled o obchodnících a akvizici.
 3. Podklady pro marketing a nástroj pro realizaci marketingových aktivit.

Základní funkčnost

 • Sofistikovaná správa osob - všech kontaktů a možností spojení. Možnost záznamu všech událostí vztahujících se ke každé z definovaných osob. Možnost definování vztahů mezi jednotlivými osobami. Libovolné atributy definovatelné pro osobu nebo skupinu osob. Integrovaná správa zákazníků, dodavatelů, profesních a zájmových skupin.
 • Vytváření nabídek a záznam do potenciálního zakázkového portfolia. 
 • Vyjádření pravděpodobnosti získání zakázek a pokrytí zadaného období.
 • Definice produktů (typů nabídek) a jejich propojení na strategické záměry, cíle a faktory úspěšnosti.
 • Podklady (či integrace) pro řízení využití kapacit.
 • Systém pro hodnocení významu příležitostí a přidělování priorit (klasifikace / koordinační role manažera správy příležitostí).
 • Možnost plánování kapacitního vytížení na dohledný časový horizont.
 • Evidence aktivit (vynaloženého úsilí) spojených s potenciálními zakázkami, zákazníky či regiony (resp. libovolné dodatečné členění aktivit).
 • Vykazování práce jednotlivých obchodníků. Věrohodné (zpětná vazba) vyhodnocení správnosti odhadu pravděpodobnosti příležitostí (při správné metodice - aneb jaká je průměrná pravděpodobnost úspěchu pro příležitosti přecházející z kategorie do kategorie).
 • Správa (marketingových) informací o probíhajících zakázkách.
 • Možnost hodnocení ekonomické efektivnosti a perspektivnosti zákazníků, regionů atd.

[Bude doplněno - postupný převod obsahu webu - pokud máte o toto téma zájem, určitě se ozvěte]

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.