Podniková strategie a BSC

01. 10. 2020 Petr Opletal

Jak budovat strategický systém řízení a nenechat se ošálit módními rádobykoncepcemi.

Podniková strategie a BSC

[Původně článek pro IT Systems - bude přepracován a aktualizován - ale i v původní podobě je hodně užitečný a srozumitelný - je pravda, že před 20 lety se psaly články jinak než dnes.]

V červnu 2002 proběhla v Bratislavě konference o strategii a Balanced Scorecard. Téma bezprostředně souvisí s řízením výkonu - zabýváme se zpětnou vazbou a daty pro modelování scénářů.

Strategie

Bylo by krásné, kdyby nebylo potřeba - zejména po těch 20 letech "stále ještě" - dokazovat význam podnikové strategie. Nebo vysvětlovat, proč to "opravdu" je užitečné. Měl by to být pojem, který je naprosto jednoznačný. Jenže není. Je to snad čím dál horší.

Přitom máme:

  • Nekonečně mnoho příkladů, jak bez dlouhodobé koncepce a zásad všechny - nejen komerční - organizace fungují zoufale neefektivně.
  • I pár příkladů, kdy firmy, které alespoň nějakou strategii mají, vzkvétají.

Tehdy bylo hodně diskutované téma Balanced Scorecard. I když z dnešního pohledu je zřejmé, že to byl jen módní výstřelek. Jsem rád, že jsem to tehdy vnímal správně.