Podpora tvorby komplexní podnikové strategie

Strategie není ani plamenné prohlášení, ani sbírka přání a snů. Nestačí chtít být "nejlepší", je nutno vědět, jak toho dosáhnout. Stejně jako v tradičním smyslu - strategie říká, jak zvítězit.

Zajímá mě to

Ptejte se! Odpovíme.

Cena: Férová

Nejdříve uděláme, co půjde.
Pak řeknete cenu.
 1. Formulace firemních zájmů, potřeb, požadavků a principů.
 2. Hloubková analýza podmínek.
 3. Strategický tým a jeho úkol
 4. Strategické faktory úspěchu
 1. Formulace poslání a vize
 2. Strategické cíle
 3. Systém strategického řízení
 4. Zveřejnění komplexní podnikové strategie.
 5. Podpora při její realizaci a uplatnění v provozu.

Jak by měla akce proběhnout

Velmi silně doporučené předchozí kroky.

 • Popsat aktuální stav (procesní audit - co kdo dělá jak a proč).
 • Nalézt (ověřit si, zda umíme najít) skutečné primární příčiny problémů (TOC).
 • Formulovat skutečné potřeby a požadavky - mapa příležitostí (SFÚ). Bez toho se strategie dělat nedá či to spíše nedává smysl. Bez procesního modelu a BPI to také půjde jen stěží.
 • Navrhnout těžiště a směr změn - primární omezení pro současné fungování + výchozí verze / základ podnikové strategie & zadání pro trvalý rozvoj procesů.
 • Vytvořit plán prací (analýzu proveditelnosti).

Je to jednoduché

Když si zajistíte všechny potřebné podmínky (viz výše), stačí:

 • Sestavit strategický tým.
  To může být trošku obtížné a v extrémních případech to bude vyžadovat jisté úsilí na zajištění způsobilosti všech kritických členů týmu. 
 • Zajistit technické podmínky - systém řízené podnikové dokumentace, SFÚ a MBO. Pravděpodobně alespoň minimální podporu pro projektové řízení.
 • Připravit workshop inicializace systému strategického řízení.
 • Opravdu se vyplatí najít klidné období v běžném pracovním roce firmy a uspořádat výjezdní workshop (bez kulturního a relaxačního programu). Tam se shodnout na východiscích a minimálně poslání.
 • Definovat úkoly a zahájit systematickou péči o podnikovou strategii jako kritickou součást systému řízení a podmínku efektivního rozvoje firmy.

Následně

Trvalý rozvoj - zejména dovedností lidí.

 • Pomoc při konkrétních změnách.
 • Trvalé a systematické zvyšování kvalifikace manažerů.
 • Podpora sofistikovaných metod řízení a využití odpovídajících nástrojů.

Když to nebude dávat smysl, tak se do toho vůbec nepustíme a nemusíte nic platit.

Rozhodně to nebudeme vymýšlet od základů. Máme k dispozici rozsáhlé typové řešení, zaměřené na podporu metodiky řízení pomocí úkolů.

Rozumíte své práci

My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.

Cena: Odpovídající

Mám zájem o kontakt

Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.

Strategie je proces hledání pravidel a kritérií